Översiktskarta

Detaljerade etappkartor
Kartorna finns i anslutning till etappbeskrivningarna. För att kunna se etappkartorna måste du vara medlem och inloggad. Kartorna kan skrivas ut i A4-format och blir då ungefär i skala 1:40 000.
Här kan du se ett exempel på etappkarta
Teckenförklaring: Etappkarta
Teckenförklaring: Terrängkartan

Kartor på internet:

Lantmäteriet  Sök och skriv ut kartor för enskilt bruk
Lantmäteriet  GIS 

Hur lång tid tar det? Hur långt hinner jag?
Tabell

Genväg
Kartor Bli medlem