Översiktskarta

Detaljerade etappkartor
Etappkartorna finns i anslutning till etappbeskrivningarna. För att kunna se etappkartorna måste du vara medlem och inloggad. Här kan du se ett exempel på etappkarta
Teckenförklaring: Etappkarta
Teckenförklaring: Terrängkartan

Vilken karta behövs  till de olika etapperna?
Kartplan (Terrängkartan) för Sörmlandsleden SWEREF 99 (Senaste)  RT 90 (Tidigare bladindelning).

Observera att Lantmäteriets tryckta kartor och kartor som har dessa som grund kan ha en eftersläpning i de fall Sörmlandsleden har förändrats.

Kartor på internet:
Lantmäteriet  Sök och skriv ut kartor för enskilt bruk
Lantmäteriet  GIS 

Hur lång tid tar det? Hur långt hinner jag?
Tabell

Genväg
Kartor Bli medlem