Etapp 6
12 km

Paradiset Lida friluftsgård

Faciliteter på etappen:
Paradiset
Vindskydd och pump efter 0 km
Vindskydd och källa efter 7 km
Lida friluftsgård

Favorit

Du måste vara inloggad för att kunna spara en etapp som favorit.

389 har gått här

Jag har gått här

Du måste vara inloggad för att kunna markera att du gått denna etapp.

Hitta hit

Etapp 6

Parkering i etappens båda ändar.
Vindskydd: Paradiset – N 59°09.208′ E 018°01.404′ och f.d. Kvarnsjön – N 59°09.693′ E 017°56.805′
Vatten: Pump vid Paradiset – N 59°09.232′ E 018°01.329′, källa vid f.d. Kvarnsjön – N 59°09.682′   E 017°56.856′ och kran vid Lida – N 59° 09.796′ E 017° 52.903′

SL-buss 709 från Huddinge station till hållplats Bruket eller Ådran (närmare). Karta.

På etappen finns leder mot Huddinge, etapp 6:1 och mot Nynäshamn, etapp 5:3. Torpruiner vittnar om den tid då våra skogar var befolkade. Naturen är delvis omväxlande och vegetationsrik. En längre sträcka går på grusväg.

Acceptabla tältplatser kan man hitta på södra sidan om Kärrsjön. Sjön är dyig och inte badvänlig. På norra sidan om Kärrsjön finns bättre tältplatser, men dessa är ofta upptagna av fiskare. Vid Kärrsjön finns en iordninggjord rastplats med enklare bänkar och en öppen eldstad.

När man kommer fram till den utdikade före detta Kvarnsjön är man inne i ett område med stora geologiska och zoologiska värden. Här finns en iordningställd rastplats med vindskydd. Strax efter Kvarnsjön finns, norr om leden, en bäck som skurit sig ned i svallissedimenten. Den slingrar sig i en bred ravinbotten och mynnar ut i Bysjön, som är en åsgrop. När inlandsisens smältvattenfloder för flera tusen år sedan formade rullstensåsarna bäddades ofta stora isberg in i grusåsen. När isberget sedan smälte bildades kraterliknande gropar.

Söder om leden i området Pålamalm finns ytterligare ett antal åsgropar, varav en är bland de största i Sverige med ett djup av 31 meter. Efter en vandring utmed Bockån rundar leden sjön Getaren och letar sig före etappmålet upp på en höjd med fin utsikt över nejden och Getaren. Både eldstad och bänkar finns på platsen, som sköts av Lida friluftsgård.

Paradisets naturreservat   Lida naturreservat     Paradiset Hanvedens vänner   Lida friluftsgård

Tips från etappansvarig

"."
- Stig Spjuth, 073-061 41 53, [email protected] , etappansvarig
Tillgänglighet
Kollektivtrafik i närheten
Parkering i närheten
Faciliteter
Sevärdhet
Tältplats
Vatten
Vindskydd

Felrapporteringar

Upptäckt ett fel?
Rapportera
Inga fel inrapporterade
Rapportera
Fakta om etapp 6
Fakta om etapp 6
Längd12 km
PlatsParadiset
StartN 59°09.250' E 018°01.374'
59.154167, 18.022900
EtappansvarigStig Spjuth

Etappkarta

Vill du ta del av etappkartor och stödja oss?
Bli medlem idag!
Hitta med kollektivtrafik
Stockholm city
16 min
Huddinge station
40 min
Ådran
10 min
Paradiset
Alternativ:
alt. Hållplats Bruket
Hitta till parkeringsplats

Lämna en kommentar

Stolta sponsorer

Guld
Bli sponsorAlla sponsorer