Information

Om föreningen

Sörmlandsleden

Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att sköta och utveckla ca 100 mil natur- och kulturvandringsled. Målsättningen är att ge människor möjlighet till lättillgängliga och unika naturupplevelser.

Cirka 200 av Föreningen Sörmlandsledens medlemmar arbetar aktivt och ideellt med att hålla leden öppen och i bra skick för att alla ska kunna vandra i vår vackra natur. Trots allt frivilligt arbete har föreningen kostnader för informationsmaterial, kartor, byggnadsmateriel, kansli m m. Föreningen får stöd av markägare och ekonomiskt bidrag från länsstyrelser, kommuner och företag, men det är långt ifrån tillräckligt för att leden ska kunna upprätthållas och bli en tillgång även för kommande generationer. Stöd därför gärna verksamheten genom att bli medlem.

Föreningens kansli ligger i Oxelösund, här arbetar Emma Öberg och Marlene Björkström.
Underhållsansvarig i föreningen är Carl-Henrik Carxon.

Sörmlandsledens styrelse består av 13 poster där Kurt Högström är ordförande.

Kontakta oss

Postadress: Föreningen Sörmlandsleden
Box 45
613 21 Oxelösund
Gatuadress: Järntorget 7, Oxelösund
(Ingång genom biblioteket)
Tfn / öppet: 0155-355 64, kl 9-12 mån-ons
Organisationsnummer: 819000-7230
E-post: [email protected]

Sörmlandsledens styrelse

Ordförande:

Kurt Högström
Per Ahl
Ulla Granlund
Kristina Linde Jensen
Sofia Carlström
Anna-Karin Tholerus
Pasi Rönkkö
Ulf Sandelius
Birgitta Lundh
Lena Gawell
Krister Högne
Paul Schlyter
Göran Lindwall

Historik & Presentation

  • 1966 började några vandrare från Friluftsfrämjandet i Södertälje att rekognosera de första milen. Kurt Kjellgren var initiativtagare. Idén om en låglandsled hade han haft i flera år.
  • 1970 tog Friluftsfrämjandet i Sörmland initiativ till att samla de intressenter som arbetat för vandringar och friluftsliv i Sörmland. Samarbets-/ledningsgrupper bildades som skötte, de ibland, besvärliga kontakterna med myndigheter och markägare. Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Skogsvårdsstyrelsen deltog aktivt i arbetet.
  • 1971 åtog sig Friluftsfrämjandet i Sörmland att stå som officiell huvudman för leden.
  • 1973 invigdes den första etappen vid Ånhammar. Elisabeth och Anders von Stockenström var markägare och mycket positivt inställda.
  • 1975 var en sträcka på ca 50 mil färdigställd från Björkhagen till Nyköping via Södertälje, Katrineholm, Eskilstuna och Stavsjö.
  • 1980 bildades den fristående Föreningen Sörmlandsleden.
  • 1988 färdigställdes de sista etapperna som knöt ihop huvudledens etapp 62 med etapp 7 vid Lida. Huvudleden blir då ca 62 mil lång.
  • 2003 antogs nya stadgar och Föreningen Sörmlandsleden blev en ”öppen” ideell förening där stödjande medlemmar välkomnas.
  • 2008 är ledens längd ca 100 mil tillsammans med anslutningar/avstickare och kompletteringar med rundslingor.

Hur alltihop började
Sörmlandsledens tidiga historia och bakgrund av Birger Nordin
Sörmlandsleden 40 år
Historisk sammanställning av Hanserik Folkesson

Sörmlandsledens 50-åriga historia
Historik sammanställt av Karin Reibring
Utmärkelser

Stadgar