Etapp 36:2
7 km

Gälkhyttan Fada kvarn

Faciliteter på etappen:
Första etappen
Gälkhyttan
Vindskydd efter 3 km
Fada kvarn

Favorit

Du måste vara inloggad för att kunna spara en etapp som favorit.

74 har gått här

Jag har gått här

Du måste vara inloggad för att kunna markera att du gått denna etapp.

Hitta hit

Etapp 36:2

Parkering vid etappstart.
Vindskydd: Överdammen, längs östra alternativet – N 58°41.714′ E 016°50.074′

Från Gälkhyttan finns två möjligheter att vandra till Fada kvarn. Norrut längs den två km kortare sträckan som delvis går genom skogsplanterad åkermark eller söderut på vägen förbi husen. Den lite längre sträckan, som är mer omväxlande, går förbi vindskyddet vid Överdammen. (Utförligare beskrivning nedan.) Den fortsatta vandringen, efter att de två varianterna sammanstrålat, går på lättgångna stigar. Innan Fada går leden upp på ett par mindre utsiktspunkter och vid Fadadammen finns lämpliga rastplatser. Fada kvarn är slutpunkten för ett stort dammsystem. Här finns kvarn, smedja, Sörmlands högsta vattenfall och minnen från de Besches kronobruk på 1600-talet.

Väljer du det längre alternativet via Pilthyttans naturreservat så gå söderut på vägen utmed Gälkhyttedammens strand, förbi husen och in i skogen på en gammal järnvägsbank. Leden går sedan upp på ett berg med utsikt över Överdammen. I reservatet gäller särskilda bestämmelser. Man får t ex inte elda på andra ställen än i den iordningställda eldplatsen vid vindskyddet där det även finns toalett. Man får inte tälta, röra levande eller döda träd och buskar eller plocka växter. Bär och svamp är däremot tillåtet att plocka.

Vid dammluckorna syns hur vattnet från Överdammen slussas ned i den lägre Pilthyttedammen. Dammarna härrör från 1400-1500-talet då de anlades i samband med järnhanteringen i området. Denna verksamhet upphörde omkring år 1600. Efter järnhanteringsepoken har dammarna använts för att reglera vattenförsörjningen av andra skäl, bl a i samband med myrslåtter.

Vid Gälkhyttan och Fada finns möjlighet att parkera.

Se även rundslingor Gälkhyttedammen-Överdammen och Fadarundan

Pilthyttedammens naturreservat

Tips från etappansvarig

"Leden passerar förbi ett flertal sedan länge igenvuxna små åkrar. Sitt gärna ner på den lite rangliga bänken vid Backa Båtsmanstorp och begrunda vilket slit som tidigare generationer lagt ner."
- Sten Åhlin, [email protected], etappansvarig
Tillgänglighet
Parkering i närheten
Faciliteter
Sevärdhet
Torrdass
Vindskydd

Felrapporteringar

Upptäckt ett fel?
Rapportera
Inga fel inrapporterade
Rapportera
Fakta om etapp 36:2
Fakta om etapp 36:2
Längd7 km
PlatsGälkhyttan
StartN 58°41.532' E 016°48.650'
58.692200, 16.810833
EtappansvarigSten Åhlin

Etappkarta

Vill du ta del av etappkartor och stödja oss?
Bli medlem idag!
Hitta till parkeringsplats

Lämna en kommentar

Stolta sponsorer

Guld
Bli sponsorAlla sponsorer