Etapp 17
6 km

Harsjöhult Finnsjön

Faciliteter på etappen:
Harsjöhult
0 km
Vindskydd och toaletter vid etappgräns 17/18 vid Finnsjön
Finnsjön

Favorit

Du måste vara inloggad för att kunna spara en etapp som favorit.

271 har gått här

Jag har gått här

Du måste vara inloggad för att kunna markera att du gått denna etapp.

Hitta hit

Etapp 17

Parkering vid Harsjöhult. Etappslutet vid Finnsjön kan inte nås med bil p.g.a. vägbom.

Vid etappstarten finns begränsad parkeringsmöjlighet vid allmän väg, men efter 150 meter är du i vildmarken – ingen nutida bebyggelse, inga allmänna vägar. Här gäller att ju tystare och långsammare du vandrar, desto rikare blir upplevelsen. Du går mestadels genom gles tallskog, på hällmarker och över flera mossar, myrar och bäckar. Sträckan är lättgången om än ibland lite knixig. Viktigt att hålla balansen på de många spängerna, totalt 600 meter.

Under vandringen får du många tillfällen att studera såväl det omväxlande fågellivet som myr- och mossmarkernas speciella växtlighet med doftande skvattram, ljungmattor och lummerarter. Du finner också sileshår, kärrviol, rosling, tranbär, odon och pors. Hjortronet blommar på myrarna och ger vissa år fina guldgula bär.

Du kan både höra och se trana, sångsvan, korp och trädlärka, med lite tur också orre, tjäder, järpe och pärluggla. Från skogssjöarna hörs storlommens vildmarksläte långa sträckor. Älgar visar sig då och då och du kommer att se talrika spår efter vildsvinens bökande. Nattetid kan det hända att du får höra vargarnas ylande från närliggande revir.

Efter cirka en kilometer kommer du till en bergknalle med fin utsikt över den lilla Abborrsjön och den betydligt större och trädlösa Abborrmossen, förr en omtyckt spelplats för orrar. Strax innan finns en informationsskylt som beskriver att du befinner dig i gamla finnmarker, dit så kallade svedjefinnar kom i slutet av 1500-talet från hungersnöd på hemorten. Från skylten kan du följa en mindre stig cirka 200 meter och kommer till Finntäppan, med övergivna dikade åkerlappar och svårfunna rester av bebyggelse. Dessutom ädla lövträd som lind och ek och typiska lundväxter som blåsippa, lungört, vårärt, trolldruva, ormbär och sårläka.

Du går någon kilometer genom gamla skogsbetesmarker, där förekomst av slåtterfibbla, svinrot och ängsvädd minner om dessa tider, och når den lilla trolska Trullsjön, en brunvattensjö. Efter en lång spångvandring i sjökanten är du vid en fin rastplats med en liten badbrygga. Därefter slingrar sig stigen vidare utmed och över Korsmossen, på en lång spång över Pansarmossen och utmed Långmossen.

Därefter går stigen ner mot Finnsjöns östra ände och passerar flera gånger avvattningsbäcken från myrarna, som under våren kan ha rejält högt vattenstånd. Vid en av de många kolbottnarna i området finns ovanligt välbevarade rester av en kolarkoja där du kan se de svartbrända stenarna i den enkla murspisen. Sista dryga kilometern går du efter Finnsjöns strand. Där finns både levande och nedfallna ekar, boplatser för ugglor och insekter. Avslutningsvis en längre spång i den sanka strandkanten.

Vid etappmålet finns ett vackert beläget vindskydd med härlig kvällssol. Där finns också tillgång till toalett och soptunnor. Badmöjligheter på flera ställen i Finnsjön (bäst på etapp 18), vars rena vatten hyser det vackra notblomstret, lysande vita och gula näckrosor samt ovanliga igelknoppsarter. Norr om Finnsjön finns ett område kallat Kalkbergsslätten, som sträcker sig upp mot Östra Magsjön. Där kan man se rester av kalkbrott och järnmalmsbrytning i liten skala.

Lämpliga tältplatser längs etappen: Trullsjön. Vid kolbotten 100 meter norr om Långmossen. Udden vid vindskyddet.

Fina rastplatser: Berget norr om Abborrsjön. Trullsjön. Runt Korsmossen. Vid kolarkojan. Finnsjön.

Kollektivtrafik: Etappstarten kan nås via anslutningsled från Åkers styckebruk, se Etapp 16:1. Den startar vid hållplats för Sörmlandstrafiken.

Observera att Lantmäteriets kartor och kartor som har dessa som grund kan ha en eftersläpning i de fall Sörmlandsleden har fått en annan sträckning eller i övrigt inte är uppdaterade. Ett tidigare markerat vindskydd vid Harsjöns östra sida existerar inte!
Vägbommen söder om Kalkbro på vägen mot Finnsjön är inte markerad på Lantmäteriets kartor.

Tips från etappansvarig

"Det finns en kallkälla (på etapp 16), endast 50-60 meter från etappstarten."
- Rolf Wahlström, 070-710 52 25, [email protected], etappansvarig
Tillgänglighet
Parkering i närheten
Faciliteter
Sevärdhet
Tältplats
Torrdass
Vindskydd

Felrapporteringar

Upptäckt ett fel?
Rapportera
Inga fel inrapporterade
Rapportera
Fakta om etapp 17
Fakta om etapp 17
Längd6 km
PlatsHarsjöhult
StartN 59°12.184' E 017°02.097'
59.203067, 17.034950
EtappansvarigRolf Wahlström

Etappkarta

Vill du ta del av etappkartor och stödja oss?
Bli medlem idag!
Hitta till parkeringsplats

1 kommentar

  1. Monica Bog skriver:

    Tack Thonny för tipset om var vi kunde parkera bilen en bit in på led 18. Leden så bra utmärkt, vindskyddet toppen fint med all möjlig utrustning och toaletten i fint skick. Så trevligt när det är välskött. Tack för en fin tur/Monica

Lämna en kommentar

Stolta sponsorer

Guld
Bli sponsorAlla sponsorer