Välj språk

Visa orginalspråket

Logga in

Meny
Bli medlem

Vandra på Sörmlandsleden

tusen kilometer natur- och kulturlandskap
Aktiviteter (28)
Se alla
Felrapporter (13)Felrapporter från leden (13)
Se alla

Felrapporteringar

2023-05-23
20. Henaredalen till Malmköping
Ligger fallna träd över spängerna precis i början av alternativa vägen i Henaredalen. Regionansvarige ska underrättas om detta. /Etappansvarig
2023-05-23
62. Kvarnsjön till Svarvaretorp, etapp 7
Nolinge Gård
Holmen har påbörjat avverkning vid Nolinge gård. Det går inte att gå den vanliga vägen här utan man får gå längs åkerkanten i stället. Avverkningen går hela vägen från där Nolinge gård börjar, strax efter kallkällan, till naturreservatet efter. /Etappansvariga
2023-05-16
3. Alby friluftsgård till Tyresta by
I och med byggandet av gångbro över Nyforsviken och nya markeringar som Tyresta nationalpark ska sätta upp i området kommer inte nya orangea Sörmlandsleden-markeringar att målas innan detta jobb är färdigt. Vandra med etappkartan så är det tydligt ändå. /Etappansvarig
2023-05-10
22. Hagtorp, väg 53 till Hälleforsnäs
Utkörning av virke pågår just nu på sträckan Hagtorp (etappstart) till gränsen till Rosmossen naturreservat. På flera ställen har skogsmaskiner korsat leden, men det är inte svårt att ta sig förbi. Vid gården Hult är leden dock reellt sönderkörd och det har bildats en stor ”damm” som inte går att korsa. Man måste gå till vänster upp längs traktorspåret för att hitta en plats att ta sig över. Hälsar Mette Handler, etappansvarig
2023-05-07
9. Östertälje till Tvetaberg (via Södertälje)
Pga ombyggnaden av Södertälje kanal går inte leden nere vid kanalen. En snitslad stig går högt uppe på kanalens östra sida. /etappansvarig
2023-04-09
4. Tyresta by till Handen (Rudans gård)
Bron mellan Häggvägen och Rudanvägen som går över pendeltågsbanan är under uppbyggnad och oframkomlig. Behövde gå norrut genom tågstationen för att passera tåglinjen till slutet av avsnitt 4. /vandrare
2023-03-08
52. Nynäs slott till Sandviks badplats
Förvaltaren av Nynäs har meddelat att de kommer att avverka ett litet område, strax söder om Nynäs slott, som berör etapp 52. Arbetet kommer att påbörjas i slutet av v.10. Det är granbarkborren som slagit till inom det aktuella området och flera träd har redan ramlat. Av säkerhetsskäl dras leden tillfälligt om en kort sträcka (lila linje). Se karta Hälsningar Lena Pettersson, etappansvarig 52.
2023-01-17
Rundslinga Skogsbyslingan
Varning för träd som kan falla mycket lätt på grund av granbarkborre. Mellan parkeringen (vid Skogsby etapp 30) och vindskyddet vid Vikitteln är det ett område som är hårt angripet av Granbarkborre och det finns även en del träd över leden.
2023-01-17
30. Djupviksvägen till Åbo
Varning för träd som kan falla mycket lätt på grund av granbarkborre. Mellan parkeringen (vid Skogsby etapp 30) och vindskyddet vid Vikitteln är det ett område som är hårt angripet av Granbarkborre och det finns även en del träd över leden.
2022-05-06
Gångbro över Svanviken Nyköping
Berör: Etapp 44 (alternativa vägen via Ryssbergen), Rundslinga Lindbacke-Svanviken, Rundslinga Ryssbergen-Kastalen-Ryssbergen. Gångbron över Kilaån (i närheten av Ryssbergen, Svanviken, Kastalruinen och Lindbacke är inte säker). Vi rekommenderar vandrare att inte gå över bron. Alternativ väg finns via Kastalen och Skillerhultsvägen. Karta som visar markering var bron är och hur alternativa vägar går i området. Bild bro
2022-04-28
50:1. Tillfällig omdragning av säkerhetsskäl
Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren med medföljande risk att träd faller mycket lätt i området. Ny tillfällig omdragning är markerad med orange snitselband i skogen och skyltar med karta som visar omdragningen är uppsatta. Karta omdragning
2022-04-28
Vandringsförslag Nynäs Runt
50:1. 50:1. Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren. Se felrapport för etapp 50:1
2022-04-28
Vandringsförslag Månbacken runt
50:1. Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren. Se felrapport för etapp 50:1
Upptäckt ett fel?
Rapportera
2023-05-30

Öppettider på kansliet under sommarmånaderna

Nyheter

2023-05-30

Öppettider på kansliet under sommarmånaderna

Under juni-augusti gäller följande tider.
Läs mer
2023-05-17

Jubileumsåret

Under hela 2023 firar föreningen Sörmlandsleden 50 år!
Läs mer
2023-05-12

Eldningsförbud

Det är torrt ute i skogen! Kolla alltid upp vad som gäller i det område du ska vandra. Läs mer.
Läs mer
2023-04-20

Nytt nummer av Hänt på leden!

En del har fått tidningen i brevlådan och en del har valt att läsa den digitalt! Oavsett val hoppas vi att ni uppskattar tidningen! Digitalt hittar du tidningen om du loggar in på Mitt konto och tittar under fliken dokument.
Läs mer
2023-03-22

Sörmlandsleden Junior

NYHET!
Läs mer
2023-03-21

Hjälp till att förhindra afrikansk svinpest från att nå Sverige

Södermanland är utpekat som ett län med ökad risk för introduktion av afrikansk svinpest i Sverige. Alla som rör sig i skog och mark i Sörmland kan hjälpa till att minska risken för att sjukdomen når den svenska vildsvinspopulationen.
Läs mer
2022-12-08

Medlemsavgift – viktig info till alla medlemmar

Här följer viktig info angående medlemsavgiften.
Läs mer
2022-11-28

Intresserad av att bli etappansvarig?

På hemsidan har vi en sida som heter ”Engagera dig” där du kan läsa mer om vad det innebär att vara etapp- eller regionansvarig och vilka etapper som är vakanta.
Läs mer
2022-11-01

Nytt nummer av Hänt på leden

Ett nytt nummer är nu ute. Har du valt att få tidningen i pappersform har den förhoppningsvis redan kommit eller är på gång till din brevlåda.
Läs mer

Etapper och kartor

Se alla vandringar

Engagera dig

Bli medlem

Hjälp oss att förbättra och ta hand om vår fantastiska led. Få tillgång till etappkartor, medlemstidningen och diskutera med andra.
Bli medlem

Våra Sponsorer

Bli en sponsor och bidra till tex underhåll, visa upp på sidan hur ni stöttar leden och sätt upp företagsservice kring leden.
Bli sponsor

Ge en gåva

Stöd vår förening och hjälp oss att underhålla sörmlandsleden med en swish-gåva, märk med Gåva.
Ge en gåva

Bli volontär

Älskar du Sörmlandsleden lika mycket som oss? Bli volontär och hjälp oss!
Bli volontär

Aktiviteter

Se alla aktiviteter

Tips och inspiration

Trosa Stadshotell uppmärksammar volontärer

Trosa Stadshotell skänker övernattningspaket

Sörmlandsleden Junior

Här kan man få tips och inspiration om att vandra på leden med barn.

Sparbanksstiftelsen Rekarne:

Därför stödjer vi Sörmlandsleden

Likstammen -Ny rundslinga

I lördags invigdes de nya rundslingorna vid sjön Likstammen.

Instagram

Aktuellt

1 vecka sedan

Öppettider på kansliet under sommarmånaderna

Under juni-augusti gäller följande tider.
Läs mer
3 veckor sedan

Jubileumsåret

Under hela 2023 firar föreningen Sörmlandsleden 50 år!
Läs mer
3 veckor sedan

Eldningsförbud

Det är torrt ute i skogen! Kolla alltid upp vad som gäller i det område du ska vandra. Läs mer.
Läs mer
7 veckor sedan

Nytt nummer av Hänt på leden!

En del har fått tidningen i brevlådan och en del har valt att läsa den digitalt! Oavsett val hoppas vi att ni uppskattar tidningen! Digitalt hittar du tidningen om du loggar in på Mitt konto och tittar under fliken dokument.
Läs mer

Vanliga frågor

Vad bör jag tänka på vid vandring i jakttider?

Vandring kan enligt allemansrätten utövas så länge det sker utan störning av pågående jakt i området. Var observant på om det finns skyltar uppsatta eller annat som antyder om att det pågår jakt. Detta är för din egen säkerhet och för att inte störa jakten. Det finns väldigt många markägare som Sörmlandsleden passerar och vi kan därför inte ha koll på var det sker jakt och när.

Får jag cykla/rida?

Regelverket i allemansrätten gäller, läs mer HÄR.

Om du vistas i särskilt skyddade områden såsom naturreservat eller nationalpark gäller särskilda regler för dessa områden. Var noga med att kontrollera kartan och markeringar om vad som gäller just där du befinner dig. Undvik gärna att belasta underlaget på leden då det är blött och på känsliga platser såsom hällmarker.

Föreningen Sörmlandsleden har inte rätt att utfärda påföljder eller förbud och kan därför inte förbjuda aktiviteter som t.ex. ridning och cykling. Däremot önskar vi att man inte rider eller cyklar på leden. I överenskommelserna med markägare har vi fått tillstånd att dra en led för vandring över deras marker.

Får jag elda?

Eldning i skog och mark är tillåten bara med största försiktighet. Använd de iordningsställda eldplatser som finns utefter leden. På sommaren är det ofta förbjudet att elda, särskilda regler kan gälla vid utfärdade varningar för brandrisk. Håll koll på vad som gäller i området där du ska vandra.

Får jag fiska?

Utgå från att du behöver fiskekort i de flesta sjöar som leden passerar.
Du får fiska med metspö och kastspö utmed kusten.

Läs mer om fiske:

Länsstyrelsen Södermanland

 

Får jag tälta?

Enligt allemansrätten får du tälta något enstaka dygn i naturen men det är viktigt att inte störa markägaren eller skada naturen. Observera att det i naturreservat gäller särskilda regler och att det i allmänhet inte är tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser eller att det är tältförbud i hela området. Läs mer om respektive naturreservat för att finna svaret.

Får min hund gå lös?

Regelverket i allemansrätten gäller, läs mer HÄR.

I vissa områden och mellan vissa datum är fågellivet särskilt skyddat.
Vill du veta mer, läs på Naturvårdsverket

Finns det dricksvatten?

Vi garanterar inte tillgång och kvalitet, tester genomförs inte av föreningen.
Vattnet i de flesta insjöarna kan vanligtvis också användas (kokning rekommenderas).

Tips på vattenrening:

  • Kokning
  • Vattenreningstabletter
  • Filter

Källor/kranar finns utmärkta på detaljkartor samt i text på respektive etappsida.

Finns det mobiltäckning på hela leden?

Den generella täckningen är god i hela Sörmland. För mer detaljerad information kan du bl.a gå in på tackningskollen.se

Finns det områden som är angripna av granbarkborren? Vad bör jag tänka på som vandrare?

Generellt bör du vara vaksam i områden med produktionsskog bestående av gran, särskilt om du är ute och vandrar vid eller direkt efter hård vind. Det syns direkt om beståndet är angripet då granarna är döda/torra. I blandskog löv- och barrrskog är angreppen mindre omfattande då granbarkborren har svårare att sprida sig i den miljön.

Om möjligt ombeds etappansvariga och vandrare att dela information när större områden är drabbade.

Länsstyrelsen har särskilt ansvar för skyddade områden och du kan läsa mer HÄR.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Via ”Min sida” kan du avsluta ditt medlemskap, adressändra, byta betalsätt samt välja om du vill ha medlemstidningen i brevlådan eller digitalt.

Hur blir jag medlem?

Registrera dig som medlem via länken nedan eller via vår startsida.

Väljer du att betala med kort får du tillgång till inloggningsuppgifter direkt och kan nå kartor mm.

Väljer du faktura dröjer den några dagar pga manuell hantering. Du blir medlem och erhåller inloggningsuppgifter först när fakturan är betald och hanterad av oss. Betalningsvillkor 10 dagar. Faktura kan väljas endast av svenska medlemmar.

Medlemsregistering : Sörmlandsleden (sormlandsleden.se)

Hur får jag tillgång till detaljrika kartor?

För att få tillgång till detaljrika kartor över leden behöver du vara inloggad och därmed medlem.
Medlemsavgiften är 200 kr för 12 månader och du blir medlem via länken på startsidan.

Som medlem syns kartorna på etappsidorna och går att ladda ner och även skrivas ut.

Hur förnyar jag mitt medlemskap?

Om du valt att betala med kort och prenumeration förnyas ditt medlemskap automatiskt nästa 12-månadersperiod. Du kan att via “Mitt konto”  hantera ditt medlemskap.

 

 

Hur rapporterar jag ett problem med en etapp/rundslinga?

I huvudmenyn och på alla etappsidor finns en länk till felrapportering.
Var gärna tydlig om var felet finns så underlättar det mycket för kansliet och etappansvariga.
Bifoga gärna bild.

Du kommer även till felrapporteringen HÄR.

Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag?

Där du loggar in på sidan kan du klicka på en länk som heter Glömt Lösenord.

Kan jag skänka pengar?

Sörmlandsleden tar tacksamt emot en slant, pengarna går in i verksamheten och hjälper oss att hålla leden i vandringsbart skick.

Läs mer om att ge en gåva HÄR.

Vad ingår i medlemskapet?

Som medlem kan du:

-Se och skriva ut detaljkartor för alla etapper och rundslingor
-Kommentera, läsa och ge andra vandrare tips på etappsidorna
-Markera vilka etapper du har gått och favoritmarkera etapper du gillar
-Läsa tidningen ”Hänt på leden”
-Använda ”Mina sidor” för adressändring, nytt lösenord, hålla kolla på nästa betalning m.m

Självklart bidrar du också till att Sörmlandsleden kan underhållas och utvecklas!