Välj språk

Visa orginalspråket

Logga in

Meny
Bli medlem

Vandra på Sörmlandsleden

tusen kilometer natur- och kulturlandskap
Aktiviteter (1)
Se alla
Felrapporter (21)Felrapporter från leden (21)
Se alla

Felrapporteringar

2024-04-11
16. Skottvångs gruva till Harsjöhult
F.n. helt oframkomlig bro mellan Älgsjöbacken – Bredsjön Bäcken har mycket högt vattenstånd och bron har förstörts och ligger under vatten. Det går inte på säkert sätt passera bäcken just nu. Det finns inga andra övergångar i närheten. Välj istället att gå grusvägar från Älgsjöbacken – Bredsjön /etappansvariga
2024-04-01
15:2. Mellan-Marviken, etapp 15 till Skottvångs gruva
Runt Millsjön
Avstängd led f. N. söder om Millsjön, pga vattnet och spänger som saknas. /Vandrare
2024-03-26
19. Ånhammar till Henaredalen
Ånhammar till Ösjön
Det är extremt blött och lerigt. Vatten upp till vaderna på flera håll. Det rekommenderas att ta alternativa vägar på väg. T.ex på väg förbi Kammarstenen. /Etappansvarig
2024-03-16
27. Knorranvägen till Strångsjövägen
Tunneln under väg 55 är översvämmad. Går endast att passera med höga stövlar. Alternativ väg: vid start följ grusväg söderut och vik av på grusväg som passerar väg 55 via vägbro. Fortsätt följ grusvägen knappa 500 m vik av norrut på grusväg till du når leden igen. /Vandrare
2024-03-04
8. Brotorp till Östertälje
Vid Skarmanstorp, ca 1,5 km syd-ost om gränsen mellan etapp 8 och 9, pågår arbeten med vattenledning. Delvis provisoriska ledmarkeringar, ca 100 m. /Göran Haglund, etappansvarig.
2024-02-28
61. Berga vägskäl till Kvarnsjön
Det pågår nu avverkning i och runt Grödinge Kyrkby. Påsticksleden till etapp 61 samt på leden till viss del. Etapp 62 är lite påverkad. /Etappansvarig etapp 62
2024-02-27
rundslinga Rosmossen
Rundslingan E22.2 Rosmossen är av säkerhetsskäl stängd på grund av hårt angripen skog av granbarkborren. Mette Handler, etappansvarig
2024-02-13
35. Holmtorp till Nävsjön
Etapp 34 och 35 Vrångsjön
Avverkning i området. Leden går på grusväg i det aktuella området och det kommer vara skogsmaskiner och timmertransporter söder och öster om sjön Vrångsjön. Arbetet pågår under februari och mars.
2023-11-18
53. Sandviks badplats till Karlfors kvarn
Långmaren museigård
Långmaren. Ca 500 m efter Långmare Museigård är leden inte framkomlig på grund av väldigt höga vattenflöden. Se karta med tillfällig alternativ väg.
2023-11-09
15:2. Mellan-Marviken, etapp 15 till Skottvångs gruva
Millsjön, södra delen
Spängerna söder om Millsjön trasiga. Undvik att gå här. Gå väster om Millsjön (blött även där dock), kanske bäst att gå på vägen mellan Skottvång och Åker. /Etappansvarig
2023-11-03
Ramsjöhultsslingan Katrineholm
Sista delen av rundslingan, om man går motsols, strax innan vindskydd är det mycket sankt i ett stort område. /vandrare
2023-11-01
Träd förvårar framkomligheten på många sträckor
Vi får just nu in många rapporter om omkullblåsta träd på flera håll längs Sörmlandsleden. Det är omöjligt att hinna ta hand om allt direkt men det tas om hand efterhand vi hinner. Om du ska ut och vandra var också beredd på att det är mycket blött på många håll.
2023-10-16
19. Ånhammar till Henaredalen
I riktningen Ånhammar mot Henaredalen sista 1.5 km innan vindskyddet vid Ösjön är det väldigt blött och helt omöjligt att ta sig torrskodd fram till vindskyddet. Spänger under vatten och vissa blöta passager saknar helt spång/spänger. /Vandrare
2023-08-18
5:2. Vansta, Ösmo till Hemfosa
Vi har fått in rapporter om att det är många träd som ligger i vägen på flera håll. Rekommenderar alternativ väg på grusväg: Från söderifrån, vid Segersäng station följ stora vägen österut, ca 350 m efter järnvägen ta vänster på den lilla grusvägen Källvägen. Följ den ca 5 km och tag vänster vid Hemfosavägen, efter ca 1,5 km framme i Hemfosa. Till etappbörjan 5:3 är det ytterligare 1 km. Från norrifrån, följ vägen till vänster mot Hemfosa station. Efter järnvägsövergången tag höger. Efter ca 1,5 km, gå vänster in på Källvägen. Följ den ca 5 km till Segersäng Karta visar förslag på alternativ väg.
2023-05-16
3. Alby friluftsgård till Tyresta by
En ny gångbro är byggd över Nyforsviken. Till våren 2024 kommer omdragning och nya ledmarkeringar ses över. /Etappansvarig
2023-05-07
9. Östertälje till Tvetaberg (via Södertälje)
Pga ombyggnaden av Södertälje kanal går inte leden nere vid kanalen. En snitslad stig går högt uppe på kanalens östra sida. /etappansvarig
2023-01-17
Rundslinga Skogsbyslingan
Varning för träd som kan falla mycket lätt på grund av granbarkborre. Mellan parkeringen (vid Skogsby etapp 30) och vindskyddet vid Vikitteln är det ett område som är hårt angripet av Granbarkborre och det finns även en del träd över leden.
2023-01-17
30. Djupviksvägen till Åbo
Varning för träd som kan falla mycket lätt på grund av granbarkborre. Mellan parkeringen (vid Skogsby etapp 30) och vindskyddet vid Vikitteln är det ett område som är hårt angripet av Granbarkborre och det finns även en del träd över leden.
2022-04-28
50:1. Tillfällig omdragning av säkerhetsskäl
Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren med medföljande risk att träd faller mycket lätt i området. Ny tillfällig omdragning är markerad med orange snitselband i skogen och skyltar med karta som visar omdragningen är uppsatta. Karta omdragning
2022-04-28
Vandringsförslag Nynäs Runt
50:1. 50:1. Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren. Se felrapport för etapp 50:1
2022-04-28
Vandringsförslag Månbacken runt
50:1. Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren. Se felrapport för etapp 50:1
Upptäckt ett fel?
Rapportera
2024-03-22

Nya etappansvariga sökes

Nyheter

2024-03-22

Nya etappansvariga sökes

Nu finns några etapper lediga som vi söker nya etappansvariga till inför vårens härliga vandringssäsong.
Läs mer
2024-01-21

Medlemsavgift

Medlemskapet gäller kommande 12 månader och många medlemskap förnyas nu i början av året. Några har haft problem och vi vill därför förtydliga några saker.
Läs mer
2023-12-14

Arknatfestivalen kommer till Sörmlandsleden

Under luciadagen överlämnades en mycket fin gåva till Sörmlandsleden
Läs mer
2023-11-17

Sörmlandsleden har tilldelats ett stipendium!

Föreningen Sörmlandsleden har tilldelats Oxelösunds kommuns miljöstipendium! TACK! Vi är så glada och stolta. Läs mer och motiveringen.
Läs mer
2023-10-25

Nytt nummer av Hänt på leden!

Nu finns ett rykande färskt nummer av Hänt på leden ute. Den har börjat delats ut i brevlådorna för dig som har den i pappersform. Läser du medlemstidningen digitalt hittar du den bland dokument när du är inloggad på Mitt Konto.
Läs mer
2023-10-18

Motioner till årsmötet

Text ur stadgarna: Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem avges skriftligen till styrelsen senast den 31 oktober. Skickas till [email protected]
Läs mer
2023-10-05

Jakt i skogen

Vi får nu många frågor kring vandring under pågående jakt.
Läs mer
2023-10-03

Hänt på leden -medlemstidning

Snart kommer ett nytt nummer av Hänt på leden! Om du har ny adress eller inte längre vill ha tidningen i lådan utan läsa den digitalt. Gå så snart som möjligt in på Mitt Konto och ändra detta under kontaktinformation tack!
Läs mer
2023-09-11

Afrikansk svinpest

Södermanlands grannlän, Västmanland, har ett konstaterat fall av afrikansk svinpest, vilket är det första fallet i Sverige. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Läs mer hur du kan förhindra att det sprids.
Läs mer

Etapper och kartor

Se alla vandringar

Engagera dig

Bli medlem

Hjälp oss att förbättra och ta hand om vår fantastiska led. Få tillgång till etappkartor, medlemstidningen och diskutera med andra.
Bli medlem

Våra Sponsorer

Bli en sponsor och bidra till tex underhåll, visa upp på sidan hur ni stöttar leden och sätt upp företagsservice kring leden.
Bli sponsor

Ge en gåva

Stöd vår förening och hjälp oss att underhålla sörmlandsleden med en swish-gåva, märk med Gåva.
Ge en gåva

Bli volontär

Älskar du Sörmlandsleden lika mycket som oss? Bli volontär och hjälp oss!
Bli volontär

Tips och inspiration

Vinnaren är..

Under föreningens årsmöte i söndags lottades ett övernattningspaket ut bland alla 200 frivilliga etapp- och regionansvariga. Den lyckliga vinnaren blev Kerstin Andersson som är etappansvarig för Rundslingan Gälkhyttan runt Överdammen.

Arknatfestivalen kommer till Sörmlandsleden

Under luciadagen överlämnades en mycket fin gåva till Sörmlandsleden

Långvandrare

Vandra hela Sörmlandsleden – Tips, inspiration och diplom.

Sörmlandsleden Junior

Här kan man få tips och inspiration om att vandra på leden med barn.

Instagram

Har du börjat planera din nästa vandring på Sörmlandsleden? Just nu är det väldigt blött på många håll men snart är den härliga vandringstiden på våren här.

Det finns en ny översiktskarta/broschyr framtagen som vi nu vill sprida till lämpliga platser för att informera och inspirera till vandring på Sörmlandsleden. 

Turistbyråer, boenden, vårdcentraler, bibliotek eller andra passande ställen. Hör av er till kansliet om ni vill ha broschyrer att lägga fram till era besökare.

#sörmlandsleden #sormlandsleden
Femörehuvud, etapp 44:3

#sörmlandsleden #sormlandsleden
Etapp 44

#sörmlandsleden #sormlandsleden
Vinter på leden

#sörmlandsleden #sormlandsleden
Oxelösunds våtmark, etapp 44:3

#sörmlandsleden #sormlandsleden

Aktuellt

3 veckor sedan

Nya etappansvariga sökes

Nu finns några etapper lediga som vi söker nya etappansvariga till inför vårens härliga vandringssäsong.
Läs mer
12 veckor sedan

Medlemsavgift

Medlemskapet gäller kommande 12 månader och många medlemskap förnyas nu i början av året. Några har haft problem och vi vill därför förtydliga några saker.
Läs mer
17 veckor sedan

Arknatfestivalen kommer till Sörmlandsleden

Under luciadagen överlämnades en mycket fin gåva till Sörmlandsleden
Läs mer
21 veckor sedan

Sörmlandsleden har tilldelats ett stipendium!

Föreningen Sörmlandsleden har tilldelats Oxelösunds kommuns miljöstipendium! TACK! Vi är så glada och stolta. Läs mer och motiveringen.
Läs mer

Vanliga frågor

Vad bör jag tänka på vid vandring i jakttider?

Vandring kan enligt allemansrätten utövas så länge det sker utan störning av pågående jakt i området. Var observant på om det finns skyltar uppsatta eller annat som antyder om att det pågår jakt. Detta är för din egen säkerhet och för att inte störa jakten. Det finns väldigt många markägare som Sörmlandsleden passerar och vi kan därför inte ha koll på var det sker jakt och när.

Får jag cykla/rida?

Regelverket i allemansrätten gäller, läs mer HÄR.

Om du vistas i särskilt skyddade områden såsom naturreservat eller nationalpark gäller särskilda regler för dessa områden. Var noga med att kontrollera kartan och markeringar om vad som gäller just där du befinner dig. Undvik gärna att belasta underlaget på leden då det är blött och på känsliga platser såsom hällmarker.

Föreningen Sörmlandsleden har inte rätt att utfärda påföljder eller förbud och kan därför inte förbjuda aktiviteter som t.ex. ridning och cykling. Däremot önskar vi att man inte rider eller cyklar på leden. I överenskommelserna med markägare har vi fått tillstånd att dra en led för vandring över deras marker.

Får jag elda?

Eldning i skog och mark är tillåten bara med största försiktighet. Använd de iordningsställda eldplatser som finns utefter leden. På sommaren är det ofta förbjudet att elda, särskilda regler kan gälla vid utfärdade varningar för brandrisk. Håll koll på vad som gäller i området där du ska vandra.

Får jag fiska?

Utgå från att du behöver fiskekort i de flesta sjöar som leden passerar.
Du får fiska med metspö och kastspö utmed kusten.

Läs mer om fiske:

Länsstyrelsen Södermanland

 

Får jag tälta?

Enligt allemansrätten får du tälta något enstaka dygn i naturen men det är viktigt att inte störa markägaren eller skada naturen. Observera att det i naturreservat gäller särskilda regler och att det i allmänhet inte är tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser eller att det är tältförbud i hela området. Läs mer om respektive naturreservat för att finna svaret.

Får min hund gå lös?

Regelverket i allemansrätten gäller, läs mer HÄR.

I vissa områden och mellan vissa datum är fågellivet särskilt skyddat.
Vill du veta mer, läs på Naturvårdsverket

Finns det dricksvatten?

Vi garanterar inte tillgång och kvalitet, tester genomförs inte av föreningen.
Vattnet i de flesta insjöarna kan vanligtvis också användas (kokning rekommenderas).

Tips på vattenrening:

  • Kokning
  • Vattenreningstabletter
  • Filter

Källor/kranar finns utmärkta på detaljkartor samt i text på respektive etappsida.

Finns det mobiltäckning på hela leden?

Den generella täckningen är god i hela Sörmland. För mer detaljerad information kan du bl.a gå in på tackningskollen.se

Finns det områden som är angripna av granbarkborren? Vad bör jag tänka på som vandrare?

Generellt bör du vara vaksam i områden med produktionsskog bestående av gran, särskilt om du är ute och vandrar vid eller direkt efter hård vind. Det syns direkt om beståndet är angripet då granarna är döda/torra. I blandskog löv- och barrrskog är angreppen mindre omfattande då granbarkborren har svårare att sprida sig i den miljön.

Om möjligt ombeds etappansvariga och vandrare att dela information när större områden är drabbade.

Länsstyrelsen har särskilt ansvar för skyddade områden och du kan läsa mer HÄR.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Via ”Min sida” kan du avsluta ditt medlemskap, adressändra, byta betalsätt samt välja om du vill ha medlemstidningen i brevlådan eller digitalt.

Hur blir jag medlem?

Registrera dig som medlem via länken nedan eller via vår startsida.

Väljer du att betala med kort får du tillgång till inloggningsuppgifter direkt och kan nå kartor mm.

Väljer du faktura dröjer den några dagar pga manuell hantering. Du blir medlem och erhåller inloggningsuppgifter först när fakturan är betald och hanterad av oss. Betalningsvillkor 10 dagar. Faktura kan väljas endast av svenska medlemmar.

Medlemsregistering : Sörmlandsleden (sormlandsleden.se)

Hur får jag tillgång till detaljrika kartor?

För att få tillgång till uppdaterade och detaljrika kartor över leden behöver du vara inloggad och därmed medlem.
Medlemsavgiften är 200 kr för 12 månader och du blir medlem via länken på startsidan.

Som medlem syns kartorna på etappsidorna och går att ladda ner och även skrivas ut. Kartans skala vid utskrift på A4 är för de allra flesta etappkartorna skala 1:40 000.

Hur förnyar jag mitt medlemskap?

Om du valt att betala med kort och prenumeration förnyas ditt medlemskap automatiskt nästa 12-månadersperiod. Du kan att via “Mitt konto”  hantera ditt medlemskap.

 

 

Hur rapporterar jag ett problem med en etapp/rundslinga?

I huvudmenyn och på alla etappsidor finns en länk till felrapportering.
Var gärna tydlig om var felet finns så underlättar det mycket för kansliet och etappansvariga.
Bifoga gärna bild.

Du kommer även till felrapporteringen HÄR.

Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag?

Där du loggar in på sidan kan du klicka på en länk som heter Glömt Lösenord.

Kan jag skänka pengar?

Sörmlandsleden tar tacksamt emot en slant, pengarna går in i verksamheten och hjälper oss att hålla leden i vandringsbart skick.

Läs mer om att ge en gåva HÄR.

Vad ingår i medlemskapet?

Som medlem kan du:

-Se och skriva ut detaljkartor för alla etapper och rundslingor
-Kommentera, läsa och ge andra vandrare tips på etappsidorna
-Markera vilka etapper du har gått och favoritmarkera etapper du gillar
-Läsa tidningen ”Hänt på leden”
-Använda ”Mina sidor” för adressändring, nytt lösenord, hålla kolla på nästa betalning m.m

Självklart bidrar du också till att Sörmlandsleden kan underhållas och utvecklas!