Tips

Kartor och hur leden är markerad

Läs mer om hur Sörmlandsleden är markerad.

Markeringar och information
Leden är en av Sveriges längsta natur- och kulturvandringsleder och föregångaren bland låglandsleder. Den är markerad med orangefärgade ringar runt träd och stolpar, skyltar med texten SÖRMLANDSLEDEN och S-pilar. Ibland kompletteras markeringarna med blå färg, till exempel på pilspetsar eller en prick i ringen runt träd, det markerar att sträckan även är en del av en rundslinga. Dubbla markeringar/ringar med ett litet mellanrum innebär att man ska vara extra uppmärksam på att leden kommer att göra en tvär sväng.
Spänger och broar tar vandraren över känsliga och vattendränkta områden. Etappskyltar finns uppsatta vid etappgränserna och de ger vandraren fakta i form av kartor och beskrivningar om etapperna närmast före och efter skylten. Vid intressanta natur- och kulturföreteelser finns sevärdhetsskyltar som ger lite extra intressant information. Längs leden finns många iordningställda rastplatser, ofta med murade eldstäder och ibland även med vindskydd för övernattning. Vindskydden kan inte bokas eller reserveras. Regeln är att ge alla vandrare plats tills vindskyddet är fullt.

Sörmlandsledens kartor
Alla medlemmar kommer på etappsidorna åt etappkartor som är uppdaterade. Kartorna är i skala 1:40 000 och visar utöver hur leden går var det finns vindskydd, källor och annat som kan underlätta din vandring. Vi rekommenderar alltid att du vandrar med karta. Kartorna går att spara i telefonen eller skriva ut om du vill ha en papperskarta.