Tips

Ta med ditt skräp!

Det är inte trevligt med en nedskräpad led.

Lämna inget skräp efter dig på Sörmlandsleden! Vi har inga soptunnor. Nedskräpning drabbar den etappansvarige, som redan lägger ner många oavlönade timmar på att sköta leden. Det ligger inte i dennes ansvar att bära andras skräp genom skogen.