Mer information

Friskvård/Skolor

Välkommen till Sörmlandsledens webbplats för vårdcentraler och företagshälsovård!

Vi vill göra det lättare att använda Sörmlandsleden för friskvård och rehabilitering. Motion tillsammans med vacker natur är välgörande såväl fysiskt som psykiskt.

Vi vill också göra det lättare för skolor att använda sig av Sörmlandsleden. Vårt syfte är att få elever att tycka om att vistas i naturen och vilja återvända.

Kartor kan skrivas ut med hjälp av de inloggningsuppgifter som skickas ut (vid avrop) från kansliet.
Här finns mer information om Utrustningstips och Vandringsförslag inför vandringen.

Skogen stärker immunförsvaret

Mysteriet med naturens goda effekt på vår hälsa närmar sig sin upplösning. En metastudie visar att en stund i skogen ger vårt immunsystem chansen att ta hand om sjukdomar.
Att det är stärkande att vistas i naturen vet vi. Det finns också belägg i forskning för att naturen skyddar mot en lång rad sjukdomar som depression, diabetes, övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Men riktigt varför det är så har man inte varit på det klara med. Förrän nu.
Miljö- och beteendeforskaren Ming Kuo vid University of Illonois i USA har, efter att ha sammanställt flera hundra studier, kommit fram till att naturen har en förmåga att höja immunsystemets funktioner. I vår stressiga vardag är kroppens slåss eller fly-system allt som oftast påkopplat, vilket innebär att kroppen stänger ner alla funktioner som inte är nödvändiga, inklusive immunsystemet. När vi däremot vistas i naturen kopplas i stället lugn och ro-systemet på.
– När vi känner oss helt trygga kan kroppen ägna sig åt långsiktiga åtgärder som förebygger god hälsa, utveckla, reproducera och bygga upp immunsystemet, säger Ming Kuo. Visst kan du koppla av och aktivera lugn och ro-systemet med en omgång pingis eller ett galleribesök, men enligt Ming Kuo ger det inte på långa vägar lika bra skjuts åt immunsystemet som en skogspromenad gör.

”Artikeln publicerad i SvD 29/11-2015”