Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Föreningen Sörmlandsleden (Sörmlandsleden) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information, som vi nu tillhandahåller dig.

Sörmlandsleden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Sörmlandsleden genom att kontakta oss på [email protected] eller telefon 0155-35564. Medlemskapet i Sörmlandsleden är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Sörmlandsleden behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, inträdesdatum, medlemsnummer, kön, e-postadress och vissa fakturauppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Sörmlandsleden är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Sörmlandsleden har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter, som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs inte.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Om vi skulle behöva ditt personnummer för att exempelvis betala ut arvode och/eller reseersättning får du personlig förfrågan om personnumret då det behövs för att lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Sörmlandsledens IT-system. Systemet administreras av Föreningssupport i Söderhamn. Dina personuppgifter (namn och adress) kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Sörmlandsleden samarbetar med för nödvändig behandling för Sörmlandsledens räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till vårt tryckeri för tryck av medlemstidningen Hänt på Leden. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Sörmlandsleden behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast åtta månader efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Sörmlandsleden kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till [email protected]. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom din ansökan om medlemskap i Sörmlandsleden bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på [email protected] och begära att vi stoppar utskicken.