Information

Vindskydd

Information om våra vindskydd

Välkommen till vindskydden!

Sörmlandsleden har cirka 55 vindskydd, som är gratis att använda. De kan inte reserveras eller bokas i förväg. Om du är först till kvarn och det kommer fler som vill övernatta måste du dela vindskyddet med dem, så länge utrymme finns.

Underlaget är hårt, så ett bra liggunderlag är guld värt. För att slippa mygg kan en hatt med myggnät göra stor nytta. Säljs i sportaffärer.

Soptunnor finns inte vid vindskydden. Det beror dels på att etapperna sköts ideellt, dels på att det inte går bilväg till vindskydden. Var noga med att inte lämna skräp efter dig!

Alla vindskydd har en grillplats. I synnerhet sommartid råder ibland eldningsförbud. Var observant på om förbudet även gäller iordningställda eldplatser eller inte!

Sörmlandsleden håller inte med ved. Vid vindskydd, som ligger i naturreservat, är det vanligt att länsstyrelserna lägger ut ved. Om du får ved över, lägg den gärna under vindskyddet så håller den sig torrare.

Tänk på att inte lämna matrester framme när du ska sova! De drar till sig vilda djur. Tänk på att inte förorena vattnet i exempelvis en sjö. Diska inte direkt i sjön utan använd ett kärl med vatten i.

Namnet Skärmskydd/Vindskydd
Föreningen Sörmlandsleden har hittills använt termen SKÄRMSKYDD. Nu byter vi till ordet VINDSKYDD som är den term de flesta vandrare och andra vandringsleder använder. Vi tycker det är säkrare att använda den standard vi har i Sverige för att beskriva vad ett vindskydd är för någonting. Detta har även språkliga skäl. På vår förra hemsida översattes all text till engelska manuellt. Den nya hemsidan kan man få översatt till en lång rad språk med hjälp av Google Translate. ”Vindskydd” blir korrekt på främmande språk, medan ”skärmskydd” ges helt felaktig översättning som idag istället främst förknippas med skydd för en mobilskärm eller liknande.

Bilden visar hur ett vindskydd på Sörmlandsleden kan se ut. Detta exempel är från Masugnsjön, etapp 48.