Information

Tälta i naturreservat?

Tälta och elda i naturreservat? Vad gäller?

Tälta och elda i naturreservat? Vad gäller? Sörmlandsleden passerar genom inte mindre än 60 naturreservat i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län.

På länsstyrelsernas hemsidor finns information om vad man får och inte får göra i reservaten. Om den etapp du vill vandra går igenom ett eller flera naturreservat finns det länk till reservaten under etappbeskrivningen. I de flesta reservatsbeskrivningar finns en lista med föreskrifter eller en hänvisning till reservatsbeslutet med motsvarande info. På sidan finns i övrigt intressant information om reservatet och inte minst en fin karta.

Tältning
Om det inte är tillåtet att tälta framgår det tydligt. Om det är tillåtet kan det vara på en anvisad plats, eventuellt med tidsgräns. Om det inte står något alls om tältning är det tillåtet att tälta en natt (allemansrätten).

Eldning
I de flesta reservat gäller att eldning bara får ske på iordningställda eldningsplatser. Ved finns vanligtvis att hämta i ett vedförråd som kan ligga några hundra meter bort. Men om man vill elda är det säkrast att ta med egen ved.

Skyltning och markering av reservatet
Informationstavla finns inte alltid utmed leden, men är vanlig vid reservatets p-plats, varifrån du kan nå reservatet. Markeringar i naturen är den blå skylten med snöstjärnan som du oftast träffar på längs leden, liksom gränsmarkeringen, den vita ringen runt träden med snöstjärnan.
Om du är osäker kan du kontakta reservatsförvaltaren som kan vara länsstyrelsen eller en kommun.