Aktuellt

Arknatfestivalen kommer till Sörmlandsleden

Under luciadagen överlämnades en mycket fin gåva till Sörmlandsleden

Sedan 2017 har organisationen Arknat skapat platsunika vindskydd i den svenska naturen. Alla designade och byggda av arkitekt- och ingenjörsstudenter och alla för allmänheten att nyttja för att finna ro, skydd, inspiration och samvaro i. Under sommaren 2025 planeras det nu för att Arknatfestivalen och nya vindskydd kommer till Sörmlandsleden.

Sörmlands Sparbank har valt att överlämna en gåva i samband med föreningen Sörmlandsledens 50-årsjubileum 2023 som möjliggör tre nya unika vindskydd längs Sörmlandsleden.

-Det är så roligt med en sådan generös gåva som kommer tillföra Sörmlandsleden tre nya helt unika rastplatser längs leden. Vi är så tacksamma och ser fram emot en spännande fortsättning med att hitta lämpliga platser och fortsatt planering säger föreningens ordförande Elisabeth Nilsson.

Under luciadagen överlämnade Liselott Hagberg (längst till höger på fotot) gåvan till Sörmlandsledens ordförande Elisabeth Nilsson och vice ordförande Per Ahl.

-Vi är väldigt glada över att kunna bidra till att det skapas ytterligare besöksmål med attraktionskraft i vår del av Sörmland. Dessutom ser vi att Arknat och de unika vindskydden kommer att locka till sig andra aktiviteter, får vi hit besökare händer det saker även på andra områden. Och just det är viktigt för oss som lokal sparbank, säger Liselott Hagberg, ordförande i Sörmlands Sparbanks ägarstiftelse och ledamot i sparbankens styrelse.