Aktuellt

Granbarkborren

Var försiktig!

Var försiktig när du går i skog som angripits av granbarkborren! Kännetecken är att granen saknar barr och att bark ramlat av. När roten ruttnat kan trädet ramla vilket sker ljudlöst. Vid kraftig vind är det dessa träd som faller först.