Aktuellt

Motioner till årsmötet

Text ur stadgarna: Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem avges skriftligen till styrelsen senast den 31 oktober. Skickas till [email protected]