Aktuellt

Hjälp till att förhindra afrikansk svinpest från att nå Sverige

Södermanland är utpekat som ett län med ökad risk för introduktion av afrikansk svinpest i Sverige. Alla som rör sig i skog och mark i Sörmland kan hjälpa till att minska risken för att sjukdomen når den svenska vildsvinspopulationen.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som enbart drabbar grisar, människor blir alltså inte sjuka. Sjukdomen kan yttra sig på flera olika sätt:

• Mycket snabbt perakut förlopp då grisarna dör innan symtom men även långsammare förlopp under flera månader.
• Hög feber, nedsatt aptit och nedsatt allmäntillstånd, dräktiga suggor kastar tidigt, blåaktigt missfärgad hud, ostadig och okoordinerad gång, andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm.

Viruset är mycket tåligt och kan överleva länge i miljön och i infekterade livsmedel som inte upphettats tillräckligt, till exempel rökta och saltade produkter.

Det är mycket viktigt att vi hjälps åt för att minimera risken att afrikansk svinpest når Sverige. Detta genom att tänka på följande:
• Släng aldrig matrester i naturen! En macka med en charkprodukt från ett land där smittan finns kan potentiellt innehålla viruset. Släng alltid matavfall i soporna!
• Har du varit utomlands i områden där smitta förekommer, se till att tvätta skor och kläder innan du ger dig ut i skog och mark i Sverige.
• Köp inte charkprodukter i länder där smitta förekommer.
• Rapportera till SVA om du ser vildsvin som verkar sjuka eller om du påträffar ett dött vildsvin. Detta kan du göra här: rapporteravilt.sva.se

Affisch