Aktuellt

Afrikansk svinpest

Södermanlands grannlän, Västmanland, har ett konstaterat fall av afrikansk svinpest, vilket är det första fallet i Sverige. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Läs mer hur du kan förhindra att det sprids.

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur. Djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som kommit i kontakt med smittat material.

Viruset är mycket tåligt och kan överleva länge i miljön och i infekterade livsmedel som inte upphettats tillräckligt, till exempel rökta och saltade produkter.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids
• Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
• Mata inte grisar med matrester
• Kompostera matavfall i slutna behållare
• Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
• Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
• Rapportera vilt hos SVA: Rapportera sjuka/döda vilda djur.