Alla aktiviteter
Aktivitet
Geologi och vatten
Etapp 55:1

Lär dig mer om elfiske och Länsstyrelsens arbete med att bevara hotade fiskar

13
apr
3 deltog
Hitta hit

Lär dig mer om elfiske och Länsstyrelsens arbete med att bevara hotade fiskar

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med åtgärdsprogram för hotade fiskar. I april följer Länsstyrelsens biologer upp bestånden i länets vattendrag med hjälp av elfiske som är en skonsam inventeringsmetod. Intill etapp 55:1 genom Vagnhärad har två vandringshinder åtgärdats för att åter igen ge

Stolta sponsorer

Guld
Bli sponsorAlla sponsorer