Postadress: Föreningen Sörmlandsleden, Box 45, 613 21 Oxelösund
Gatuadress:  Järntorget 7, Oxelösund (Ingång genom biblioteket)
Tfn/öppet: 0155-355 64, kl 9-12
Bankgiro: 732-8230
Organisationsnummer: 819000-7230
E-post: kansliet@sormlandsleden.se

Använd gärna informationen på webbplatsen för att öka kännedomen om Sörmlandsleden. Text och bilder får dock inte användas i kommersiellt syfte. Ange alltid källan. Har du frågor angående användningen, kontakta oss.

Sörmlandsledens webblogga (Högerklicka på loggan och välj "Spara bild som...")