Mer information

Skolor

Välkommen till Sörmlandsledens webbplats för skolor.

Vi vill göra det lättare för skolor att använda sig av Sörmlandsleden. Vårt syfte är att få elever att tycka om att vistas i naturen och vilja återvända.

Kartor kan skrivas ut med hjälp av de inloggningsuppgifter som skickas ut (vid avrop) från kansliet.
Här finns mer information om Utrustningstips och Vandringsförslag inför vandringen.

Aktiviteter

En del av uppgifterna  kräver att eleverna har papper och penna.

Hitta på så många ord du kan genom att använda bokstäverna i ordet SÖRMLANDSLEDEN

Vad vet du om allemansrätten?

Vad kallas stigen som vi går på?

Vad heter sjön som ligger vid XXX ?

Vilka blommor har du sett?

Vilka djur har du sett eller sett spår av?

SKOGSMEMORY
Ett antal föremål ligger på marken. Titta på dem under 15 sekunder och försök minnas dem. Alla vänder sig sedan om så att de inte ser föremålen. En person tar bort ett föremål. Övriga ska försöka minnas vad som tagits bort.

NATURENS FÄRGER
Här ser ni saker i fem olika färger. Försök hitta föremål i skogen som har ungefär samma färg!

FAVORITTRÄD
Titta dig omkring och välj ut ditt favoritträd. Rita av just ditt träd! Ge trädet ett passande namn som du skriver på teckningen. Efteråt kan det bli en trädutställning i klassrummet.

GISSA
Gissa hur många meter det är till trädet med det orengea bandet!

Hur många kottar ligger det i burken?

ENGELSKA ORD
Lär dig några engelska ord i skogen, till exempel gran – spruce björk – birch tall – pine

…OCH PÅ LATIN
gran – picea abies björk – betula alba tall – pinus sylvestris

KÄNNA IGEN
Här kan du se olika träbitar av (till exempel) björk, asp och tall. Vad heter träbit 1? Vad heter träbit 2? Vad heter träbit 3?

VÄDERSTRECK
Låna varsin nål. Sätt fast nålen i ett träd där du tror att öster ligger. Ta sedan en kompass och se hur rätt du hade. Glöm inte att ta bort nålarna från trädet!

TIPSPROMENAD

Ute i naturen får du plocka alla blommor utom de som är FRIDLYSTA.
Vilken av dessa blommor är fridlyst i hela Sverige?
1. Vitsippa
X. Orkidé
2. Blåklocka

Vem kan du fråga om du inte vet vilka växter som är fridlysta där du bor?
1. Länsstyrelsen X. Landstinget 2. Polisen

Du får bada nästan överallt utom…
1. Vid båtplats
X. Vid rastplats
2. På annans tomt

Var får du aldrig göra upp eld?
1. På stranden
X. På klipphällar
2. I skogen

Vad får du inte göra i naturen?
1. Cykla X.
Åka skidor 2.
Åka moped

Ute i naturen får du tälta…
1. Nära boningshus
X. På jordbruksmark
2. Vid vattendrag

Ute i naturen får du…
1. Ta näver från träden
X. Ta små grenar från träd och buskar
2. Ta kottar och pinnar från marken

Allemansrätten är en gammal tradition som tar för givet att vi visar hänsyn mot växter, djur och människor. Allemansrätten finns…
1. Överallt i världen
X. I alla EU-länder
2. Den är sällsynt