Guider

Likstammen -Ny rundslinga

I lördags invigdes de nya rundslingorna vid sjön Likstammen.

Rundslingorna går genom Holmens Kunskapsskog Likstammen som ligger mellan Gnesta och Nyköping. Holmen och Sörmlandsleden invigde slingan gemensamt. Det finns 16 km vandringsled uppdelat på två rundslingor som kan kombineras eller vandras var för sig.

Läs mer info och ladda ner kartan här. Etappbeskrivningen kommer uppdateras löpande efterhand de nya etappansvariga hunnit jobba mer med rundslingorna.

Hoppas du ser fram emot en vandring i dessa fina omgivningar!