Aktuellt

Avrådan eldning

Var försiktig och kolla vad som gäller kring eldning där du ska vandra!

Det är torrt i markerna just nu, därför avråder Sörmlandskustens räddningstjänst från att elda från kl. 12:00 måndag 2 maj 2022 och tills vidare. Detta gäller även flera andra områden.

Risken för gräsbrand är just nu stor. Det är torrt i skog och mark och det finns en hel del fjolårsgräs kvar som lätt kan börja brinna. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser.

Om torkan fortsätter och det blir varmare kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda utomhus på allmän plats.

Läs mer på https://nykoping.se/sormlandskustens-raddningstjanst/aktuellt/avradan-fran-eldning_

Håll koll och läs information om avrådan och eventuellt eldningsförbud på räddningstjänstens och aktuell kommuns hemsida.