Delvis på etapp 36, ca 8 km
Start vid Gula Kvarn. GPS: N 58°37.868'   E 016°48.065'

På Nävekvarns klint är det brant upp och ner men i övrigt är det lättgånget och omväxlande.
Slingan går förbi Konsum och vi beskriver den medsols. Halva etappen går gemensamt med etapp 36.

Vandringen fortsätter förbi Nävekvarns Bruk med anor från 1600-talet. Fortsättningen går ner till båthamnen och förbi bron till Skäret. Du vandrar vidare längs Bråvikens strand med lummig grönska och passerar Pryssgårdens villaområde. Sedan bär det av brant uppför på Nävekvarns klint med vidsträkt utsikt över Bråviken.

Ca 3,5 km från startplatsen kommer du till en fin rastplats med grill och badplats i närheten. Bara några 100 m därifrån passerar du en kolerakyrkogård från mitten av 1800-talet. Informationstavlor finns på platsen. En hyttruin från 1300-talet och en tjärdal är sevärdheter innan Dammkärrsvägen.

Nu är du framme där etapp 36 fortsätter mot Nävsjön och rundslingan svänger av till höger tillbaka till Nävekvarn. Efter några kullar kommer du till Nygransgruvan. I denna bröts järnmalm mellan åren 1793 och 1805. Strax därefter passerar du resterna av krutkällaren. Där förvarades krutet som användes vid gruvbrytningen under 1700 och 1800-talet. Efter ytterligare en bit ligger en väl bevarad Ryssugn 80 m från leden. Under ryssarnas härjningar utmed Sörmlandskusten år 1719 byggde man denna s.k. Ryssugn som i huvudsak användes för bakning av bröd till soldaterna.

Nu återstår en skön vandring i skog och över berg, förbi en gammal kallkälla som numera har sinat. På slutet passerar du skolan och går en bit i samhället fram till pilen som pekar mot Konsum och Gula kvarn.

Nävekvarn   Nävekvarns klint

2019-09-10