Översiktskarta

Detaljerade etappkartor
Etappkartorna finns i anslutning till etappbeskrivningarna. För att kunna se etappkartorna måste du vara inloggad. Här kan du se ett exempel på etappkarta
Teckenförklaring: Etappkarta
Teckenförklaring: Terrängkartan

Fritidskartor där Sörmlandsleden är markerad:
- Stockholms län i skala 1:100 000
- Gnesta Merparten av etapp 12, Vattgruvan och etapp 12:1, Mölnbo - etapp 19, Henardalen
- Katrineholm Etapp 17, Harsjöhult - etapp 30, Åbo
- Eskilstuna Eskilstuna - Svalboviken, etapp 24:1-3 Etapp 21, Malmköping - etapp 23, Svalbovike
- Sydöstra Sörmland Merparten av etapp 33, Lövsjöns sydspets - etapp 55, Tros
- Trosa Etapp 50, Bälinge kyrka - etapp 58, Skanssundet

Med undantag av Stockholms län är Fritidskartan detsamma som Terrängkartan/Gröna kartan i skala 1:50 000.
Vilken karta behövs  till de olika etapperna?
Kartplan (Terrängkartan) för Sörmlandsleden SWEREF 99 (Senaste)  RT 90 (Tidigare bladindelning)

Observera att Lantmäteriets tryckta kartor och kartor som har dessa som grund kan ha en eftersläpning i de fall Sörmlandsleden har fått en annan sträckning.

Kartor på internet:
Lantmäteriet  Sök och skriv ut kartor för enskilt bruk
Lantmäteriet  GIS 

Hur lång tid tar det? Hur långt hinner jag?
Tabell