Kartinformation

Översiktskarta

Detaljerade etappkartor
Etappkartorna finns i anslutning till etappbeskrivningarna. För att kunna se etappkartorna måste du vara inloggad. Här kan du se ett exempel på etappkarta
Anvisning: Ladda ner och spara en etappkarta
Teckenförklaring: Etappkarta
Teckenförklaring: Terrängkartan

Vandringsguide, Södertörn
En vandringsguide Stockholm-Södertälje/Nynäshamn/Skanssundet (16 etapper) med detaljerade etappbeskrivningar och kartor i skala 1:100 000 (ej höjdkurvor) kan köpas från Sörmlandsledens kansli. Guiden är ett häfte på 28 sidor i A5-format. Pris inkl porto 70 kr, medlemmar 50 kr. Beställ/köp genom att sätta in pengarna på bankgiro 732-8230, Föreningen Sörmlandsleden. Ange Guide Södertörn och glöm inte namn och adress!

Andra lämpliga kartor där Sörmlandsleden är markerad:
Fritidskartan Stockholms län i skala 1:100 000 eller Terrängkartan/Gröna kartan i lösa blad för att täcka etapperna 1-11
Fritidskartan Gnesta Merparten av etapp 12, Vattgruvan och etapp 12:1, Mölnbo - etapp 19, Henardalen

  • Fritidskartan Katrineholm Etapp 17, Harsjöhult - etapp 30, Åbo
  • Fritidskartan Eskilstuna Eskilstuna - Svalboviken, etapp 24:1-3 Etapp 21, Malmköping - etapp 23, Svalboviken
  • Fritidskartan Sydöstra Sörmland Merparten av etapp 33, Lövsjöns sydspets - etapp 55, Trosa
  • Fritidskartan Trosa Etapp 50, Bälinge kyrka - etapp 58, Skanssundet

Med undantag av Stockholms län är Fritidskartan detsamma som Terrängkartan/Gröna kartan i skala 1:50 000.
Vilken karta behövs  till de olika etapperna?
Kartplan (Terrängkartan) för Sörmlandsleden SWEREF 99 (Senaste)  RT 90 (Tidigare bladindelning)

Observera att Lantmäteriets tryckta kartor och kartor som har dessa som grund kan ha en eftersläpning i de fall Sörmlandsleden har fått en annan sträckning.

Lantmäteriet  Sök och skriv ut kartor för enskilt bruk

Hur lång tid tar det? Hur långt hinner jag?
Tabell