8. Brotorp - Östertälje stn, 12,5 km

Start: N 59°10.347' E 017°47.954'. Parkering vid Brotorpbadet ca 600 m in på etappen.

SL-buss till hållplats Malmtorp (Botkyrka), därefter ca 300 m norrut på väg 226 (Dalvägen) till etappstarten.

E08 EFEtappen börjar med en backe ner till Brosjöbadet. Från badplatsen går leden västerut mot Malmsjödal, med bostadsområdet Vårsta på den ena sidan och ett levande jordbruk på den andra. Från Malmsjödal går leden över väg 225 och i en lång allé förbi Malmsjö gård.
Efter en dryg kilometer på väg viker leden in i skogen förbi fina utsiktsplatser och därefter längs diken på åkermark och sedan över den lilla grusvägen till Tyttinge. Fortsättningen går genom ett skogsparti, korsar ännu en grusväg och sedan ner till Nynäshamnsvägen, väg 225, vid Tysslinge. Här finns SL busshållplats, Katarinagården.
Efter att ha korsat den intensivt trafikerade Nynäshamnsvägen  följer du en mindre väg förbi en golfbana och bilskroten i Skarlunda. Efter cirka 1,5 km, vid sjön Uttrans sydligaste spets, viker leden av söderut, passerar ett litet skogsområde för att ytterligare en gång korsa väg 225. Den här gången under vägen.
När du åter är inne i skogen kan du antingen välja en tämligen "plan genväg" (orange markering) eller gå upp på en liten höjd (orange/blå markering), där det finns ett gravröse från bronsåldern och här är det lagom för rast.
När du kommit ner från utsiktsplatsen följer leden kanten av en åker med Astras Gärtunaanläggning på höger sida. Inne i skogen igen går leden längs stigar, små vägar och bitvis på ett elljusspår, förbi Igelsta kraftvärmeverk med de höga skorstenarna, för att komma fram till etappmålet vid Östertälje idrottsplats och skola.
Från etappmålet är det knappt en kilometer till Östertälje station (Sörmlandsledens etapp 9 leder till stationen). Därifrån går SL:s pendeltåg och bussar.

 2016-04-10

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.