Alternate Text
Alternate Text

53. Sandviks badplats - Karlfors kvarn, 11 km

Start: N 58°47.723' E 017°25.144'. Parkering vid Sandvik badplats.
Vatten: Kran vid Sandviks badplats - N 58°47.708' E 017°25.089, källa efter cirka 3 km -
N 58°48.934' E 017°24.991. Kran vid Långmaren utanför boningshuset - N 58°50.064' E 017°24.156 

Tamdjur i hagar kan förekomma.

Etappen är medelsvår, den går delvis i kuperad bergsterräng, men även på väg i öppet landskap.

Obs! Efter några hundra meter viker leden av upp till vänster. Därefter i cirka två kilometer genom skog och över bergknallar och fram genom hagen förbi Utängstugan. Sedan på en liten väg i cirka 300 meter fram till en fin kallkälla. Efter ytterligare någon kilometer passerar leden en märklig så kallad krypgran, som täcker en yta på cirka 15 kvm.

Vandringen går längs med ett gammalt brandhärdsområde och vidare i starkt kuperad terräng fram till gården Långmaren cirka 5 km från Utängstugan. Långmaren brukades enligt gamla metoder med oxar som dragdjur fram till år 1967. Gården disponeras numera av Södermanlands Museum för museets pedagogiska verksamhet. Under sommaren har Långmaren söndagsöppet för besökare, men du är välkommen att ströva bland byggnaderna även då gården är obemannad. Utanför bostadshuset finns en vattenpost. Att äta sin matsäck vid Långmaren och blicka ut över det öppna landskapet är mycket trevligt.

Efter Långmaren går leden i öppet landskap på den gamla vackert slingrande körvägen och ut på Sandviksvägen fram till Nyckelby gravfält med åtta gravhögar och ett antal stensättningar.

Leden passerar sedan väg 219 ("kustvägen"). Den sista kilometern går mest på berghällar genom skog och slutar med en brant backe ner till etappmålet, där det finns ett rastskydd och en bra parkering.

Förutom i etappens båda ändar finns flera ställen längs etappen där det går att parkera. Till exempel där kustvägen möter Klackavägen, vid Långmaren, längre in på Långmarenvägen där leden korsar samt där leden korsar Klackavägen/Tofsövägen.

Nynäs naturreservat     Långmaren 

2021-05-26

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem