47. Vittenberga - Svärta kyrka, 6 km

Start: N 58°48.510' E 017°00.967'. Möjlig parkering på andra sidan vägen på infart till skogsväg.

Etappen går fram i lättgången terräng, men ett område med ungskog och ett större kalhygge gör leden bitvis smal.

Några större sevärdheter utöver vackra skogsområden med ystert skuttande rådjur kan leden inte uppvisa.

På slutet, i höjd med Wreta gård, passeras en gammal gruvarbetarbostad. Wreta gård uppe på höjden är en numera privatägd f d prästgård som skänktes till Svärta kyrka år 1655. (Du kommer till kyrkan på nästa etapp.) Leden fortsätter på en mindre väg och genom en björkplantering fram till etappmålet.

2015-07-22

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.