46. Oppeby - Vittenberga, 8 km

Start: N 58°46.221' E 016°58.440'
Skärmskydd: Hovrasjön - N 58°47.390'   E 016°59.325'
Vatten: Brunn vid Hovrasjön - N 58°47.265'   E 016°59.695'

Blickar du ner i ån i närheten av runstenarna kan du, vid lågvatten, skönja brofästen till den bro som redan under vikingatiden fanns där och via en primitiv hålväg förbi gårdsgravfältet framför dig ledde mot Sörmlands inre delar. Från Trumpetarberget har du en vidsträckt utsikt över Nyköpingsåns flacka dalgång. Kanske får du se ett flygplan lågflyga till eller från Skavsta flygplats. Efter lätt framkomliga stigar får du snart samsas med ryttare från ridskolan på Bullersta gård.

E46 HovrasjonVid Hovrasjöns strand finns ett vackert beläget skärmskydd och vid sjöns södra ände finns en kallkälla. Framme vid Söra går leden genom ett inhägnat område som tillhör "Ur-och-skur”-förskolan Söraskogen. Övriga hus disponeras av scouterna. Från Söra är det sedan omväxlande väg- och skogspromenad fram till etappmålet Vittenberga.

2015-07-22

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.