44. Sandstugan - Lindbacke, 12 km

Start: N 58°42.204' E 016°52.451'. Ingen parkering.
Skärmskydd: Ryssbergen - N 58°44.127' E 016°57.859'
Vatten: Källa i höjd med Bergshammar - N 58°43.884' E 016°55.597' och kran vid skärmskyddet

E44 StigEn lättgången etapp där de första 2 km går i skogskanten med utsikt över det öppna landskapet. Efter gården Hult går leden in i lättgången skogsterräng för att efter ca 3 km bli något mer kuperad.

Etapp 36:3 från Fada ansluter från vänster, etapp 44 fortsätter till höger och går bitvis på en motionsslinga markerad 10 km. Ett litet berg med utsikt över Bergshammar ger en god omväxling till skogspromenaden. Strax därefter finns en kallkälla.

600 meter väster om Ryssbergen startar anslutningsetapp 44:1 mot Oxelösund. Där startar också en alternativ väg till Lindbacke via Rysbbergens friluftsområde och Svanvikens naturreservat, som tillsammans med huvudleden bildar en rundslinga Lindbacke-Stora Kungsladugård-Ryssbergen.

Efter att Kilaån passerats finns ännu en alternativ väg till Lindbacke. Den går via Kastalen och Svanvikens naturreservet. Kastalen är ett medeltida försvarstorn som syns till höger.

Huvudleden fortsätter fram till ett järnåldersgravfält på andra sidan Bergshammarsvägen/gamla riksvägen. Leder svänger höger och strax passeras en milstolpe från 1764. Vid Stora Kungsladugården, som var kungsgård under medeltiden, viker leden av mot Lindbacke och går genom en vacker hage. Efter hagen syns Lindbacke i blickfånget. Slingan fortsätter på traktorvägen den sista biten, men med möjlighet att vika av och gå via Lindbacke med dess omväxlande natur, fågelliv och fornminnen, bl a en labyrint från järnåldern.

Vid Stora Kungsladugård startar anslutningsled 44:2 mot Hållet och etapp 45.

Stora Kungsladugården    Svanviken-Lindbackes naturreservat

2017-06-28

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.