44. Sandstugan - Lindbacke, 12 km

Start: N 58°42.204' E 016°52.451'. Ingen parkering.
Skärmskydd: Ryssbergen - N 58°44.127' E 016°57.859'
Vatten: Källa i höjd med Bergshammar - N 58°43.884' E 016°55.597' och kran vid skärmskyddet

E44 StigEn lättgången etapp där de första 2 km går i skogskanten med utsikt över det öppna landskapet. Efter gården Hult går leden in i lättgången skogsterräng för att efter ca 3 km bli något mer kuperad.

Etapp 36:3 från Fada ansluter från vänster, etapp 44 fortsätter till höger och går bitvis på en motionsslinga markerad 10 km. Ett litet berg med utsikt över Bergshammar ger en god omväxling till skogspromenaden. Strax därefter finns en kallkälla.

500 meter väster om Ryssbergen startar anslutningsetapp 44:1 mot Oxelösund. Där startar också en alternativ väg till Lindbacke via Svanvikens naturreservat, som tillsammans med huvudleden bildar en rundslinga Lindbacke-Stora Kungsladugård-Ryssbergen.

På huvudleden börjar en intressant kulturhistorisk sträcka. Först en kastal, ett medeltida försvarstorn på andra sidan Kilaån. Sedan kommer ett gravfält från järnåldern där leden svänger av på Bergshammarsvägen.

Vid Stora Kungsladugård startar anslutningsled 44:2 mot Hållet. Huvudleden går vidare förbi Stora Kungsladugård och ut i Lindbacke naturreservat med dess omväxlande natur, fågelliv och fornminnen, bl a en labyrint från järnåldern.

Stora Kungsladugården    Svanviken-Lindbackes naturreservat

2016-04-29

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.