Alternate Text
Alternate Text

37:2. Kärrgruvorna - Koppartorp, 8 km

Start: N 58°38.817' E 016°51.484'. Parkering.
Skärmskydd: Kärrgruvan - N 58°38.850'   E 016°51.469'

En lätt och trevlig vandring i omväxlande natur där leden dragits förbi en mängd gruvhål och hyttplatser. I Kärrgruvorna har en större skogsavveckling nyligen ägt rum, men själva gruvområdet har snyggats upp och är i stort sett orört. Här har järnmalmsbrytning främst skett under 100 år från senare delen av 1700-talet. I detta område finns över 40 gruvbrytningar med olika resultat. Vid Blombergsgruvorna ser man spår av s k tillmakning, en metod att bryta malm, innan krutet kom till användning. Man eldade och kylde därefter av så att berget sprack.

Mellan Blombergstorp och Laggarbo finns dammvallarna kvar för vattenkraften till en gammal bondehytta. I detta område har man faktiskt under 1997 och 1998 provborrat efter zink ned till närmare 150 meters djup.

Hultebo sölvegruva skall ha varit arbetad på Gustav Vasas tid, där man trodde sig ha funnit silver, men kanske var det blyglans. Söder om Tidkehyttan går man en kort bit efter en gammal malmväg. Vid Tidkehyttan har det varit hyttdrift sedan 1500-talet men mest i slutet av 1700-talet. När du kommit hit så har du gått halva sträckan, lagom för en kopp kaffe kanske, sätt dig vid bordet, skriv gärna några rader gästboken och njut av naturen och kaffetåren.

Lövdalsgruvan - en järngruva aktiv på 1820-talet. På leden mellan Hultebo och Tomta finns en intressant hällristning en s k kulthäll med bl a flera skepp och tecken. Norr om Tomta passerar leden västra delen av kopparmalmsområdet med flera gruvhål. Under 1800-talet bröts här även koboltmalm. Nere vid Tomtabäcken fanns vattenhjulen för stånggångar ända upp till Koppartorp och Storgruvan för att få kraft att pumpa upp vatten. I Koppartorp gamla gruvby skall man se hembygdsgården och byggnaderna kring denna. Se även kyrkan i Koppartorp, en av Sveriges äldsta träkyrkor, bygd 1620.

Gruvleden folder    Tunaberg

2020-07-31

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem