Alternate Text
Alternate Text

3. Alby friluftsgård - Tyresta, 13 km

Start: N 59°13.835' E 018°16.123'. Parkering.
Skärmskydd: Årsjön - N 59°11.124' E 018°16.047'
Vatten: Källa vid Högdalen - N 59°12.120' E 018°16.095'

Till Alby friluftsgård går buss 873 från Gullmarsplan vissa turer sommartid, andra tider till Nyfors, se karta

Etappen är lättgången till medelsvår med några branta upp- och nedstigningar från utsiktsplatser. Leden går söderut mot Tyresta. Efter ca 1 km når man Nyfors med Wättinge ström, en av Tyresös mer än 500-åriga industriplatser drivna av vattenkraften. Mer detaljerad information finns på platsen.

Vidare söderut genom blandskog och över torparängar, runt Karlberg upp på hällmarker och tallskogsplatån vid Höjden, en f d raststuga.

Leden går sedan ner i en dalsänka, över en mosse där det finns en kallkälla, vidare upp på nya hällmarker och in i Tyresta nationalpark. Snart når man norra änden på Årsjön, som man sedan följer. Den som är intresserad kan göra en avstickare till Gammeldammen, en liten sjö i närheten. Vid Årsjön finns ett skärmskydd.

Från Årsjön går leden vidare till Bylsjön och därifrån in i urskogen några kilometer innan du lämnar nationalparksområdet och kommer fram till ängar och betesmarker runt målet Tyresta by, där det finns Café  och Lanthandel.

Från Tyresta by går buss 807 till Gullmarsplan och buss 834 till Handen.

Alby friluftsgård   Alby naturreservat    Tyresta nationalpark

2020-08-29

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem