22:2. Sagostigen - Etapp 22, 2 km

Start: Hällaren/Sagostigen - N 59°11.388' E 016°36.240'. Parkering.

Ansluter till etapp 22 strax efter Hult.

Större delen passerar genom Rosmossen, ett naturreservat med storslagen natur. I reservatet finns en rundslinga som bl.a. går förbi en 30 meter hög spektakulär rasbrant. Där finns också gott om sällsynta lavar och mossor. En och annan rödlistad svamp finns också. Rosmossen är väl värd ett besök.

Rosmossens naturreservat     Etapp 22 o 22:2 (Etappansv)     Sagostigen

2010-06-07

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.