20. Henaredalen - Malmköping, 6 km

E20 HenarenStart: N 59°07.250' E 016°47.995'. Naturreservatets parkering 800 m norr om etappstarten. Se karta.
Skärmskydd: Västersjön - N 59° 07.256', E 16° 47.880'

Etappen börjar genom Henaredalens naturreservat.

Henardalen är ett naturreservat med en botaniskt och zoologiskt mycket intressant och underbar vår- och försommarblomning.

Reservatet inrymmer också Skansberget, en fornborg med härlig utsikt över sjön Henaren. Man kan även se att bävern varit aktiv vid strandkanten.

Leden går genom omväxlande stor granskog och mycket vackra berghällar med öppen tallskog.

Efter ca 1 km vandring är du framme vid en kort avstickare till "Helvetets port". Mellan två bergklackar gick den ursprungliga vägen mellan Dunker och Hyltinge där man tvingades pressa fram sina hästekipage, därav namnet "Helvetets port".

Vidare passerar leden Mörtsjön - en fin liten tjärn.

Ett antal mycket stora stenar kan ses utmed leden. Gränspunkten "Staven" är ett stort gränsröse, som tidigare var gränspunkt för fyra socknar. Den passeras ungefär mitt på etappen.

Mot slutet av etappen går leden genom varierad lövskog med mycket vårblommor.

Vid etappmålet ligger Malmköpings camping. Här finns bad och möjlighet att proviantera.

Henaredalens naturreservat    Malmköping

2015-11-20

Etappkartan kan endast ses av medlemmar.