Alternate Text
Alternate Text

14. Djupviksängen - Fredriksberg, väg 223, 6,5 km

Start: N 59°09.352'   E 017°13.379'. Ingen parkering.
Vatten: Källa strax efter vägen till Lövviken - N 59°10.173' E 017°12.707'

Etappen är ganska krävande, men man får god valuta för sina ansträngningar.

Från Djupviksängen börjar en ansträngande klättring upp på Lövviksbergen, där du kan njuta av en praktfull utsikt över sjön Klämmingen och jordbruksbygden västerut. Klämmingen är nära en mil lång och ingår i en av länets mest markanta sprickdalar, som även fortsätter norrut i sjökedjan Marvikarna.

Snart når du Lövviken där en överoptimistisk person på 1600-talet startade ett järnbruk. Han hade inte tillgång till egen malm och var tvungen att skaffa råvara från Utö i skärgården. Han blev ett tidigt offer för bristande kunskaper i marknadsekonomi.

Leden fortsätter mot de långa Ulvsättersbergen. Här kan du njuta av vackra, milsvida utsikter och promenera genom lättgången hällmarksskog blandad med botaniskt intressanta områden med ett rikt växt- och djurliv. Den som rör sig tyst kan komma i kontakt med det rika fågel- och djurlivet. Här kan man se och höra orre, tjäder, trana, storlom och fiskgjuse.

Lämplig plats att sätta upp tält på etappen är vid sjön Glådran. Bäst på sydvästra sidan men även nordöstra sidan fungerar.

Alternativ väg/rundslinga
Strax efter passagen av vägen mot Lövviken finns numera en vacker alternativ väg genom Björndalsbergens naturreservat via en kallkälla och fram till den lilla tjärnen Glådran där stigarna möts. Den vägen är 1 km längre.
Fram och tillbaka till Lövviksvägen bildar stigarna en slinga på ca 3,5 km.

En bit in på etappens södra del, där leden korsar vägen vid Lövviken, finns plats för 1-2 bilar. Länsstyrelsen har en parkering vid Gullsmedsmoravägen intill sjön Klämmingen. I norra änden kan några bilar stå vid Fredriksberg, där leden korsar väg 223.

Björndalsbergens naturreservat

2021-05-08

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem