Alternate Text
Alternate Text

13. Yngsviken - Djupviksängen, 15 km

Start: N 59°06.494' E 017°22.751'. Parkering.
Skärmskydd: Djupsjön - N 59°08.054' E 017°19.106' och Fräkensjöberget - N 59°08.240' E 017°16.112'
Vatten: Källa efter 2 km - N 59°07.035' E 017°21.664', källa 800 meter norrut på etapp 13:2 mot Nykvarn - N59 08.405 E17 18.859, Stora Kvarnsjön - N 59°08.368' E 017°15.230' och Djupvikssjön - N 59°09.182' E 017°14.188'

Etappen är en riktig vildmarkssträcka. Den är cirka 15 km lång och börjar med en brant stigning, för att sedan bli mer lättgången fram till sjön Stora Envättern som ligger 62 m.ö.h. Här är ett naturreservat. Respektera dess speciella regler!

Sörmlandsleden följer Stora Envätterns norra strand där det finns rastplatser.

På vandringen passerar man efter några kilometer länsgränsen mellan Stockholms och Södermanlands län. Man kommer då in på Daga härads allmänningsskogar. Området är ostligaste delen av den så kallade Mälarmården. Ett gammalt namn på markerna öster om sjön Klämmingen är även Hedlandet.

Här är mycket naturskönt. Sjöar, mossar och berg dominerar. Länge var här väglöst land. Sommartid gick torparnas nötkreatur i vall här. Endast vintertid kunde bönderna, genom att köra över sjöar och kärr, hämta sin utsyning på allmänningen. Då järnbruken blomstrade i början av 1800-talet skövlades mycket skog genom kolning.

Vid Djupsjön och Fräkensjöberget finns skärmskydd och eldningsplatser. Vid Djupsjön ansluter etapp 13:1 från Gnesta, dit det är cirka 13,5 km. På Fräkensjöberget har OK Klemmingen uppfört ett utsiktstorn och man kan följa OK Klemmingens led ned till landsvägen söder om Dillbokvarn. Längs Sörmlandsleden - ta gärna en titt på Lugnet, en stuggrund efter en fattigstugu"filial", öster om Stora Kvarnsjön. Hembygdsföreningen har skyltat upp platsen.

Det är fint att rasta ute på holmen i Stora Kvarnsjön. Dit kommer man på spänger.

 Stora Envätterns naturreservat    Holmsjöskogens naturreservat

 Lugnets naturreservat (Lst)    Lugnets naturreservat (Gnesta)   Djupvikens naturreservat 

2021-05-10

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem