Alternate Text
Alternate Text

13. Yngsviken - Djupviksängen, 15 km

Start: N 59°06.494' E 017°22.751'. Parkering.
Skärmskydd: Djupsjön - N 59°08.054' E 017°19.106' och Fräkensjöberget - N 59°08.240' E 017°16.112'
Vatten: Källa efter 2 km - N 59°07.035' E 017°21.664', 800 m norr om Djupsjön - N59 08.405 E17 18.859(väg utgår från skiljet mot Gnesta, 13:1), Stora Kvarnsjön - N 59°08.368' E 017°15.230' och Djupvikssjön - N 59°09.182' E 017°14.188'

Etappen är en riktig vildmarkssträcka. Den är över 14 km lång och börjar med en brant stigning, för att sedan bli mer lättgången fram till sjön St Envättern som ligger 62 m.ö.h. Här är ett Naturreservat. Respektera dess speciella regler.

På vandringen passerar man efter några kilometer länsgränsen mellan Stockholms och Sörmlands län. Man kommer då in på Daga härads allmänningsskogar. Området är ostligaste delen av den s k Mälarmården. Ett gammalt namn på markerna öster om sjön Klämmingen är även Hedlandet.

Här är mycket naturskönt. Sjöar, mossar och berg dominerar. Länge var här väglöst land. Sommartid gick torparnas nötkreatur i vall här. Endast vintertid kunde bönderna, genom att köra över sjöar och kärr, hämta sin utsyning på allmänningen. Då järnbruken blomstrade i början av 1800-talet skövlades mycket skog genom kolning.

Vid Djupsjön och Fräkensjöberget finns skärmskydd och eldningsplatser. Vid Djupsjön ansluter etapp 13:1 från Gnesta, dit det är 14 km. På Fräkensjöberget har OK Klemmingen uppfört ett utsiktstorn och man kan följa OK Klemmingens led ned till landsvägen söder om Dillbokvarn. Längs Sörmlandsleden - ta gärna en titt på Lugnet, en stuggrund efter en fattigstugu"filial", öster om St Kvarnsjön. Hembygdsföreningen har skyltat upp platsen.

Vattgruvsmossen   Stora Envättern   Lugnets naturreservat

2019-09-11

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem