Alternate Text
Alternate Text

12. Vattgruvan - Yngsviken, 8,5 km

Start: N 59°04.921' E 017°26.992'. Parkering.
Till och från Vattgruvans f d gruvfält finns bilväg 10 km över Billsta från väg 57. Följ skyltningen mot Naturreservatet.
Skärmskydd: Lilla Horssjön - N 59°05.502' E 017°24.485'

Etappen är krävande. Från Vattgruvan går leden mellan flera mindre gruvhål, som inte är inhägnade. Större schakt vid sidan om leden är skyddade av höga nät.

Alldeles bortom starten på etappen vid Stora Kobäcken finns en rastplats och bra tältmöjligheter.

Bortom berget efter ett spångat kärr passeras lämningar efter Bajorstorp. Efter anslutningspunkten för etapp 12:1 från Mölnbo fortsätter leden på en bergsträckning med flera upp- och utförslöpor fram mot Trönsjön, där det finns rast- och badmöjligheter och vatten av god kvalitet. När leden någon kilometer längre fram passerar mellan Horssjöarna finns tältmöjligheter väster om leden och ett skärmskydd 150 meter österut.

Leden fortsätter genom höglänt skogsterräng för att sedan gå ner mot Alsjöarna, som är fredade. Vandringen utefter de branta stränderna är ansträngande. En udde vid nordändan av St Alsjön är en fin rastplats.

Resten av sträckan går genom bergsterräng och behagliga skogspartier fram till en brant utförslöpa ner mot Yngsviken.

Vattgruvsmossen   Stora Envätterns naturreservat   Stora Alsjön

2019-09-11

 

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem