Motioner till Föreningen Sörmlandsledens årsmöte ska vara kansliet tillhanda senast den 31 oktober.
Årsmötet kommer att hållas i Södertälje den 23 februari.