Etapp 36:1 Källan strax innan Gälkhyttan är tagen ur bruk. God tillgång på vatten, men tyvärr otjänligt (2019-09-22)

Etapp 9. Tillfällig omdragning av etappen i Södertälje p.g.a ledningsarbete längs kanalen. Sträckan markerad med orangea band/dekaler och blåprickad på kartan här.

Arnöslingan (45:1). Nytt fågeltorn i anslutning till handikapprampen vid Strandstugeviken invigt i april 2019. Beskrivning

Etapp 23:1. Etappen är förlängd med 3,5 km från Hammarvallen till Lida Gård via Stenhammar. (2019-05-21)