Det är mycket blött på många håll med spänger som ligger under vatten. På etapp 23:1 är det svårframkomligt och riskfyllt att försöka ta sig över spången vid Orrhammar. 
Vid Svanviken (etapp 44) är leden närmast oframkomlig. Vill man längre söderut får man gå via Kungsladugården.
Spängerna vid Finnsjöns östra ände på etapp 17 ligger under vatten.
Det är säkert samma problem på fler än etapperna ovan.