Länsstyrelsen Sörmland har påbörjat renovering av fågelramp vid Svanviken, Nyköping. Vandrare ombeds att inte besöka fågelrampen.