Vi behöver etappansvariga till

 

Etapp 23:1, Flen - Harpsundsvägen, 10 km.

Etapp 36:3, Rundslinga Fada, 5 km.

Etapp 44:1, delen Stjärnholm - Ryssbergen.

 

Läs mer i lathunden vad arbetet innebär.

Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se