Etapp 8 är bitvis svårframkomlig och omärkt på grund av skogsavverkning.

Det aktuella området är beläget mellan Tyttinge och Åkerslund mitt på etappen.