Sörmlandsledens dag vid Paradiset lördagen 27 maj

Program:

10:00. STF-Södertörn
Fjärilar och humlor på äng och i hage med kommunekolog
Rikard Westin, Huddinge Kommun.

12:00. Kossor och bin i kulturmarkerna befrämjar den biologiska
mångfalden med friluftsledare Tord Törnkvist.

13:00. Föreningen Sörmlandsleden: Vid stigens slut.
Kolaren, fotografen och friluftsäventyraren Peter Swärd och kolardrängen
Tord "Tordan" Törnkvist berättar om möten med både varg och skogsrån
vid lägerplatsen eller framför brasan i gillestugan.

2017-05-05