Rösta på oss!

Hej Medlem i Föreningen Sörmlandsleden! 

Det är med stor glädje som Föreningen Sörmlandsleden har blivit nominerad till Naturkompaniets naturbonus. 

Vad är naturbonus?

Naturkompaniet delar ut 1 % av sin omsättning, i år cirka 1,9 miljon kronor, till olika miljö- och naturprojekt. 

Föreningen Sörmlandsleden har ansökt om att få ta del av denna naturbonus och har nu glädjande blivit en av de tio nominerade. De fem projekten, av dessa tio, som får flest röster kommer att få del av naturbonusen. 

Om föreningen blir tilldelad en del av naturbonusen kommer pengarna att användas till det omfattande arbetet med att byta ut de spänger som behöver bytas ut på grund av slitage och ålder. Av Sörmlandsledens hundra mil består närmare tre mil av spänger, varav en del av dem tjänstgjort många år i Sörmlandsledens 40-åriga historia.

I nyhetsbrevet som kom den 19 februari kan du enkelt rösta. Sista dag för röstning är 24 februari.

De nominerade projekten ser du här. 

Föreningen Sörmlandsleden hoppas på din röst.