Etappansvariga sökes

Vi behöver en ansvarig till etapp 6:1, Huddinge station-Hökärr.

Etappansvarig behövs till Rundslinga Nävekvarn, som är del av etapp 36.

Till etapp 43, Skyrshyttan-Sandstugan, behövs etappansvarig.

Till etapp 44:1, delen Stjärnholm-Ryssbergen, söks etappansvarig.

Till etapp 49, Holmsjön-Bälinge kyrka, söker vi etappansvarig.

Läs mer i lathunden vad arbetet innebär.
Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se