Etappansvariga sökes

Vi behöver etappansvariga till följande etapper:

  • Etapp 19, Ånhammar-Henardalen.
  • Etapp 44:1, delen Stjärnholm-Ryssbergen, söks etappansvarig.
  • Etapp 49, Holmsjön-Bälinge kyrka, söker vi etappansvarig.
  • Rundslinga Nävekvarn (del av E:36)

Läs mer i lathunden vad arbetet innebär.
Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se